Author Archives: adminsuino

OBRAĆANJE PREDSJEDNICE SUINO

Poštovane kolege, članovi Sindikata, koristim priliku čestitati Vam Praznik rada – 01. maj / svibanj, sa željom da se što prije vratimo normalizaciji života, da korona virus bude iza nas, te da Sindikat još aktivnije stupi u realizaciju svih zacrtanih … Continue reading

Posted in Aktuelnosti | Leave a comment

Pismo Direktoru

Broj: 23 / 9 – 03/20 Datum: 23.03.2020. godine UPRAVA ZA INDIREKTNO-NEIZRAVNO OPOREZIVANJE n/r dr. Miro Džakula, direktor    Poštovani direktore, gospodine Džakula, zbog krajnje ozbiljne epidemiološke situacije u državi uzrokovane virusom COVID-19., a i pored Vaše Naredbe i Naloga … Continue reading

Posted in Aktuelnosti | Leave a comment

Kolektivno osiguranje članova Sindikata

Poštovani članovi Sindikata UINO, želimo Vas obavijestiti da je od 01.03.2020. godine do 01.03.2021. godine svaki član Sindikata UINO  kolektivno osiguran od posljedica nezgode kod osiguravajuće kuće ADRIATIC OSIGURANJE D.D. Sarajevo. ADRIATIC OSIGURANJE D.D. je lider na tržištu osiguranja Bosne … Continue reading

Posted in Aktuelnosti | Leave a comment

ODRŽAN SASTANAK U VIJEĆU MINISTARA

Na sastanku, na kojem su uz predsjednicu našeg Sindikata Anu Mrnjavac sudjelovali i predsjednik Saveza sindikata policijskih organa u BiH Dragan Krvavac i predsjednica Samostalnog sindikata državnih službenika i uposlenika u institucijama BiH Lejla Čopelj, te ministri u Vijeću ministara … Continue reading

Posted in Aktuelnosti | Leave a comment

Situacija u vezi COVID – 19 – Korona virusa

Poštovani Članovi Sindikata UINO, zbog pojave Korona virusa i krizne situacije u kojoj smo se iznenada našli, a uzimajući u obzir mjere propisane „Naredbom“ i „Nalogom za postupanje“ od strane menadžmenta svjesni smo ozbiljnosti situacije koja vlada u našem radnom … Continue reading

Posted in Aktuelnosti | Leave a comment