Category Archives: Aktuelnosti

Zahtjev za povećanje osnovice za obračun plaće

Aktom broj: 41/3-05/19  od 10.05.2019.godine, obratili smo se Vijeću/Savjetu/ ministara BiH, tražeći povećanje visine osnovice za obračun plaće uposlenim u institucijama BiH za 2020. godinu. Naglasili smo da je, prilikom donošenja Odluke o visini osnovice za obračun plaće uposlenim u … Continue reading

Posted in Aktuelnosti | Leave a comment

Imenovanje predstavnika Sindikata u Komisiju za plaće i naknade

Aktom broj: 08/04-34-6-2660-1/19 od 20.03.2019.godine Ministarstvo financija i trezora BIH obratilo se svim reprezentativnim sindikatima, zahtjevom za dostavu prijedloga člana Komisije za plaće i naknade, a pozivajući se na član 54. stav (1) Zakona o plaćama i naknadama u institucijama … Continue reading

Posted in Aktuelnosti | Leave a comment

Informacija za medije

20. juna 2019.godine u okviru konferencije “Turistički potencijali Bosne i Hercegovine sa aspekta sigurnosti” u organizaciji Sindikata državne agencije za istrage i zaštitu, upriličeno je potpisivanje Sporazuma o suradnji između reprezentativnih sindikata na razini institucija Bosne i Hercegovine, i to: … Continue reading

Posted in Aktuelnosti | Leave a comment

10. susreti zaposlenih UIO

Sindikat Uprave za indirektno oporezivanje organizira 10. Susrete zaposlenih u UIO i poziva sve zaposlene na manifestaciju koja će se održati u Neumu, hotel “Zenit“, u periodu: 12.-14.04.2019.godine. Cilj nam je ove susrete učiniti najmasovnijim do sada, kroz druženja, sportska … Continue reading

Posted in Aktuelnosti | Leave a comment

Rezultati rada reprezentativnog Sindikata UINO

Drage kolegice, poštovane kolege i članovi Sindikata UINO,   želim ukratko da Vas upoznam sa aktivnostima i rezultatima rada Sindikata UINO u 2018.godini:   1.    Reprezentativnost Sindikata UINO:   Sindikat UINO je postao reprezentativan Sindikat uposlenih u UINO, a na osnovu odluke Vijeća … Continue reading

Posted in Aktuelnosti | Leave a comment