Category Archives: Aktuelnosti

SINDIKAT ZATRAŽIO FORMIRANJE STRUČNE KOMISIJE

Sindikat UINO obratio se direktoru UINO aktom broj 77 / 3 – 02 / 21 od 25.02.2021. godine, a isti se odnosi na primjenu Metodologije za raspoređivanje zaposlenog unutar platnog razreda („Službeni glasnik BiH“, broj 6/12 i 76/20), članak 4. … Continue reading

Posted in Aktuelnosti | Leave a comment

ODRŽANA 15. SJEDNICA UPRAVNOG ODBORA SUINO

Dana 24.02.2021.godine u Sarajevu je održana 15. sjednica Upravnog odbora Sindikata UINO. Na istoj se raspravljalo o postupanju od strane menadžmenta UINO i Vijeća ministara BiH, po zahtjevima Sindikata.  Tema razgovora bio je i Nacrt Pravilnika o sistematizaciji. Zauzeti su … Continue reading

Posted in Aktuelnosti | Leave a comment

SINDIKAT UINO ULOŽIO PRIGOVOR DIREKTORU UINO

Odredbama Pravilnika o disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti zaposlenih u UINO („Službeni glasnik BiH“, broj 6/18), (u daljem tekstu: Pravilnik) uređena su pravila disciplinskog postupka, pravila postupka za utvrđivanje materijalne odgovornosti i sva druga pitanja u vezi sa disciplinskom i materijalnom … Continue reading

Posted in Aktuelnosti | Leave a comment

SINDIKAT ZATRAŽIO IZMJENU I DOPUNU PRAVILNIKA O PREMJEŠTAJU

Obzirom da su određene odredbe Pravilnika o premještaju uposlenih u UINO (broj 02-2-2630/14 od 24.10.2014.godine, u daljem tekstu: Pravilnik) u suprotnosti sa odredbama Zakona o državnoj službi i Pravilnika o uvjetima i načinu obavljanja internih natječaja, internih i eksternih premještaja … Continue reading

Posted in Aktuelnosti | Leave a comment

SINDIKAT UPUTIO URGENCIJU PREDSJEDAVAJUĆEM VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE

Sindikat Uprave za indirektno – neizravno oporezivanje ponovo se obratio predsjedavajućem Vijeća ministara Bosne i Hercegovine s urgencijom na Inicijativu za ispravku diskriminirajuće Odluke Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o načinu i postupku ostvarivanja prava zaposlenih u institucijama Bosne i … Continue reading

Posted in Aktuelnosti | Leave a comment