Category Archives: Aktuelnosti

SINDIKAT UINO NAJAVIO ŠTRAJK

Sindikat Uprave za indirektno – neizravno oporezivanje obratio se Vijeću ministara aktom broj: 42/9-03/21 od 15.03.2021. godine, sa svim spornim pitanjima i obrazloženjem konkretnih zahtjeva, pozivajući se na Zakon o štrajku zaposlenih u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, … Continue reading

Posted in Aktuelnosti | Leave a comment

INICIJATIVA ZA USVAJANJE PLANA VAKCINACIJE PROTIV COVID – 19

Sindikat UINO obratio se direktoru UINO sa zahtjevom da se na nivou UINO pripremi i usvoji Plan vakcinacije protiv COVID-19 koji će jasno odrediti prioritetne skupine zaposlenih za imunizaciju, kao i faze vakcinacije. Sindikat UINO se, dana 19.04.2021. godine, obratio … Continue reading

Posted in Aktuelnosti | Leave a comment

ODRŽANA VANREDNA SJEDNICA SKUPŠTINE SUINO – ODLUKA O ULASKU U ŠTRAJK

Dana 22.04.2021. godine održana je elektronska sjednica Skupštine Sindikata, na kojoj je razmotreno više pitanja značajnih za nastavak rada Sindikata, među kojima posebno izdvajamo pitanje ulaska Sindikata UINO u štrajk. Ukazujući na svu ozbiljnost problematike, delegati su odgovorno pristupili ovom … Continue reading

Posted in Aktuelnosti | Leave a comment

SINDIKAT UINO UPUTIO MOLBU ZA UVRŠTAVANJE ZAPOSLENIKA UINO U PRIORITETNU SKUPINU ZA CIJEPLJENJE PROTIV COVID-19

Sadik Babur Girgin i Selmo Cikotić (Foto: Elman Omić – Anadolu Agency) Dana 17.04.2021. godine na Međunarodni aerodrom Sarajevo dopremljeno je 10.000 doza vakcine protiv COVID-19, koje je Bosni i Hercegovini donirala Republika Turska, za koje smo, iz medijskih saopštenja … Continue reading

Posted in Aktuelnosti | Leave a comment

PREDSJEDNICA SINDIKATA UPUTILA ZAHTJEV KOMISIJI ZA PLAĆE I NAKNADE

Predsjednica Sindikata Uprave za indirektno – neizravno oporezivanje obratila se Komisiji za plaće i naknade u institucijama Bosne i Hercegovine zahtjevom za izmjenama i dopunama Metodologije  za raspoređivanje uposlenog unutar platnog razreda (“Službeni glasnik BiH”, broj 6/12 i 76/20). Zahtjev … Continue reading

Posted in Aktuelnosti | Leave a comment