Riječ predsjednice Sindikata

                                                                Ana Mrnjavac  

Dobro došli na stranicu Sindikata Uprave za indirektno/neizravno oporezivanje!    Namjera nam je da predstavimo jedan novi, demokratski, otvoreni Sindikat (SUINO), čiji su ciljevi zaštita prava na rad i ostalih prava koja proizilaze iz radnih odnosa, ekonomska, socijalna i druga zaštita članova Sindikata, kao i ostalih djelatnika i uposlenika UINO BiH, kroz aktivan i konstantan rad na svim poljima sindikalnog djelovanja.

Sadržaj je za registrovane članove web stranice! Ako ste postojeći korisnik, molimo Vas da se prijavite! Ukoliko niste registrovani, molimo da izvršite registraciju!