Obavijest o razmatranoj Informaciji na sjednici Vijeća ministara

Na 157. sjednici Vijeća ministara razmtrana je Informacija u vezi sa inicijativom za pokretanje postupka kolektivnog pregovaranja radi zaključivanja kolektivnog ugovora za državne službenike i zaposlenike na nivou institucija Bosne i Hercegovine.

Kao reprezentativan Sindikat u UINO sa preko 1.300 članova i ozbiljna organizacija već pripremamo naš prijedlog kolektivnog ugovora, a koji u narednom periodu treba da se usaglasi i sa drugim Sindikatima na nivou BiH, te će takav biti ponuđen poslodavcu na pregovaranje i usvajanje.

U nastavku preuzeta Informacija sa stranice http://www.vijeceministara.gov.ba:

Vijeće ministara je razmotrilo Informaciju u vezi sa inicijativom za pokretanje postupka kolektivnog pregovaranja radi zaključivanja kolektivnog ugovora za državne službenike i zaposlenike na nivou institucija Bosne i Hercegovine, te u vezi s tim zaključilo:

– usvaja se Informacija u vezi sa inicijativom za pokretanje postupka kolektivnog pregovaranja radi zaključivanja kolektivnog ugovora za državne službenike i zaposlenike na nivou institucija Bosne i Hercegovine;

– određuje se da će u ime poslodavaca na državnom nivou u postupku kolektivnog pregovaranja i zaključivanja kolektivnog ugovora pregovarati pregovarački tim od 9 članova, i to iz svakog ministarstva po jedan član;

– zadužuje se Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine da u ime Vijeća ministara Bosne i Hercegovine zaduži sve upravne organizacije da u skladu sa članom 90. Zakona o radu dostave pisane punomoći pregovaračkom timu iz zaključka 2. da u njihovo ime vode pregovore za zaključivanje kolektivnog ugovora;

– zadužuju se sva ministarstva da ministru pravde Bosne i Hercegovine dostave ime jednog predstavnika iz svoje institucije, koji će učestvovati u radu Pregovaračkog tima;

– zadužuje se Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine da u skladu sa stanjem službene evidencije utvrdi broj registriranih sindikata, kao i da u pisanoj komunikaciji sa institucijama Bosne i Hercegovine pribavi podatke o svim sindikatima kao oblicima organiziranja koji postoje u tim institucijama, kako bi došli do cjelovite informacije o tome koliko sindikata egzistira na nivou institucija Bosne i Hercegovine, kao i informaciju o tome kojem sindikatu će dodijeliti punomoć za pregovaranje i zaključivanje kolektivnog ugovora u ime zaposlenih, kako bi postupak kolektivnog pregovaranja bio proveden u skladu sa Zakonom o radu.

Sadržaj je za registrovane članove web stranice! Ako ste postojeći korisnik, molimo Vas da se prijavite! Ukoliko niste registrovani, molimo da izvršite registraciju!

This entry was posted in Aktuelnosti. Bookmark the permalink.