PRIOPĆENJE PREDSJEDNICE SUINO

U vezi sa nezadovoljstvom reprezentativnih sindikata zbog neusvajanja Proračuna BiH i oglušivanja na zahtjeve sindikata za vraćanjem osnovice za plaće na nivo iz 2012.godine, svaki od reprezentativnih sindikata istupio je individualno, pri čemu je naš Sindikat uputio konkretne Zahtjeve prema VM BIH, a pri tom pozivajući se na odredbe Zakona o štrajku i najavu štrajka, ukoliko se na iste pozitivno ne odgovori.
 
S tim u vezi Savez sindikata policijskih organa najavio je mirne prosvjede ispred zgrade Parlamenta, danas u 12:30 sati, a kojim će se pridružiti predstavnici Saveza sindikata državnih službenika i zaposlenika u institucijama BiH, te smatram za potrebno da se i ja pridružim i na taj način dam podršku ispred Sindikata UINO, a što smo dogovorili našim zajednički potpisanim Sporazumom od 20.06.2019.godine, kojim smo se obavezali da ćemo međusobno surađivati po svim zajedničkim pitanjima iz radno-pravnih odnosa.
 
Napominjem da, kako nismo na vrijeme znali za ovo istupanje, nismo mogli tražiti dozvolu za mirno okupljanje koju izdaje MUP Kantona Sarajevo (okupljanje se najavljuje 5 dana prije zakazanog termina za održavanje prosvjeda), iz kojeg razloga ne mogu pozvati više učesnika iz našeg Sindikata na ovaj skup.
 
Nadamo se budućem intenzivnom istupanju medijski, kao i sprovođenju ostalih pripremnih radnji za stupanje u štrajk.
                                                                                                                Predsjednica SUINO
                                                                                                                  Ana Mrnjavac, v.r.
 
Posted in Aktuelnosti | Leave a comment

SINDIKAT UINO NEZADOVOLJAN ISHODOM SASTANKA

Na traženje reprezentativnih sindikata, a po pozivu predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH, u Parlamentu BiH održan je hitan sastanak, dana 16.03.2021. godine vezano za neusvajanje nacrta Proračuna institucija BiH od strane Predsjedništva BiH i vraćanje dokumenta na ponovnu izradu.
 
S tim u vezi oglasili su se reprezentativni sindikati institucija BiH, koji su, između ostalog tražili vraćanje osnovice na iznos 498,10 KM, koliko je i iznosila do 2012.godine.
 
Nadalje, Sindikat UINO je ukazao na potrebu hitne izmjene Zakona o plaćama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine, kojim su nerealno utvrđeni koeficijenti državnih službenika i zaposlenika, uz veliku disproporciju između najnižeg i najvišeg koeficijenta, kao i neujednačenost između nultog i najvišeg platnog razreda, pri čemu je raspon za zaposlenike (C1 do C6) od 0,08 do 0,15, dok je raspon za državne službenike (B1 do B8) od 0,25 do 1,19, što je nedopustivo.
 
Raspravljalo se i o formiranju radne grupe za početak postupka kolektivnog pregovaranja i rješavanja svih drugih spornih pitanja iz radno-pravnih odnosa, pri čemu je istaknuto da su reprezentativni sindikati svoj dio posla završili i imenovali radnu grupu, dok institucije BiH taj posao nisu uradile, iako smo se obraćali pismenim putem i tražili formaliziranje ove radne grupe.
 
Predsjedavajući VM, g. Zoran Tegeltija obećao je da će na sutrašnjoj sjednici Vijeća ministara ovo pitanje staviti na dnevni red i tražiti imenovanje predstavnika radne grupe, a istovremeno nas je upoznao da će prijedlog Ministarstva financija i trezora ići u smijeru da se osnovice za plaće ne vraćaju, odnosno da i dalje ostanu na dosadašnjem nivou, 475,69 KM, što je naišlo na veliko razočarenje kod predsjednika reprezentativnih sindikata.
 
Ispred reprezentativnog Sindikata UINO, predsjedavajućem Tegeltiji uručen je akt “Zahtjevi sindikata UINO”, sa svim spornim pitanjima vezano za najavu štrajka.
Ovim dokumentom su, od strane Sindikata UINO ispoštovani svi uvjeti propisani za ulazak u štrajk prema Zakonu o štrajku. Kako je mala vjerovatnoća da će po istom biti pozitivno odgovoreno i da ćemo sporna pitanja uspjeti riješiti mirnim putem, ukazujemo da ćemo za 15 dana imati konačnu situaciju: da li Sindikat UINO ulazi u štrajk – a što je već skoro izvjesno…  
Akt broj 42/9-03/21 od 15.03.2021. godine u kojem su navedeni zahtjevi SUINO možete vidjeti OVDJE.
Posted in Aktuelnosti | Leave a comment

ZATRAŽEN HITAN SASTANAK S PREDSJEDAVAJUĆIM VIJEĆA MINISTARA BIH

Sva tri reprezentativna sindikata u institucijama Bosne i Hercegovine danas su poslali zajednički dopis predsjedavajućem Vijeća ministara Bosne i Hercegovine gospodinu Zoranu Tegeltiji.

S obzirom na okolnosti oko neusvajanja nacrta budžeta institucija BiH, reprezentativni sindikati institucija Bosne i Hercegovine i to: Sindikat Uprave za indirektno-neizravno oporezivanje, Sindikat državnih službenika i zaposlenika u institucijama BiH i Savez sindikata policijskih organa u BiH  traže HITNO održavanje sastanka, najkasnije do dana 16.03.2021.godine.

S tim u vezi, sva tri reprezentativna sindikata ukazuju i apeliraju da Vijeće ministara BIH mora pokazati društvenu odgovornost i utvrditi zakonski osnov za korekciju svih primanja i to kroz nerealno utvrđene koeficijente propisane Zakonom o plaćama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine, pri čemu je neophodno:

  • smanjiti previsoka primanja (sva primanja iznad 2.500,00 KM) i naknada imenovanim i izabranim licima u institucijama BIH, radi ostvarenja neophodnih ušteda,
  • povećati nerealno niska primanja i izjednačiti ih sa primanjima u entitetima i Brčko distriktu.

Sindikati apeliraju da se izvrše ostale korekcije budžeta, na drugim sintetičkim pozicijama, istovremeno vraćajući osnovicu za plaće zaposlenih u institucijama BIH na nivo iz 2012. godine.

U istom dopisu inicira se imenovanje predstavnika Vijeća ministara BIH u zajednički pregovarački tim sa predstavnicima reprezentativnih sindikata, radi provođenja daljnjih aktivnosti u procesu utvrđivanja realnih koeficijenata za plaće i nastavka započetog kolektivnog pregovaranja.

Dopis sva tri reprezentativna sindikata možete pogledati OVDJE.

Posted in Aktuelnosti | Leave a comment

MEĐUNARODNI DAN ŽENA

Sindikat Uprave za indirektno-neizravno oporezivanje je i ove godine obilježio Dan žena.
Zbog svima znanih epidemioloških mjera, prigodni dar za oko 700 članica Sindikata dostavljen je na njihovo radno mjesto.
Sindikat Uprave za indirektno-neizravno oporezivanje svim svojim članicama i svim ženama svijeta želi sretan Međunarodni dan žena.
Posted in Aktuelnosti | Leave a comment

SINDIKAT ZATRAŽIO FORMIRANJE STRUČNE KOMISIJE

Sindikat UINO obratio se direktoru UINO aktom broj 77 / 3 – 02 / 21 od 25.02.2021. godine, a isti se odnosi na primjenu Metodologije za raspoređivanje zaposlenog unutar platnog razreda („Službeni glasnik BiH“, broj 6/12 i 76/20), članak 4. stavak (1) točka d) i članak 6. stavak (5) točke od a) do d), koji definiraju napredovanje zaposlenog u viši unutarnji platni razred nakon sticanja jednog višeg stepena stručnih ili naučnih zvanja iz oblasti koja potpada pod osnovnu djelatnost institucije.
 
Glede istoga, Sindikat UINO predlaže da direktor formira stručnu Komisiju, u čijem sastavu bi bio i jedan predstvanik imenovan od strane Sindikata, a koja bi izvršila finalnu ocjenu ispunjenosti kriterija: sticanje stručnih i naučnih zvanja, čime bi se postigla jednoobraznost na nivou institucije UINO.
Akt broj 77 / 3 – 02 / 21 od 25.02.2021. godine možete pogledati OVDJE.
 
Posted in Aktuelnosti | Leave a comment