ZAHTJEVI SUINO UPUĆENI VIJEĆU MINISTARA BIH I DIREKTORU UINO

Skupština Sindikata Uprave za indirektno-neizravno oporezivanje na svojoj zadnjoj sjednici donijela je nekoliko zaključaka.

Jedan od zaključaka je da se, s ciljem potpune zaštite radno-pravnog statusa zaposlenih u okviru važećih zakona, inicira HITNO donošenje akta koji će propisati druge (ostale) slučajeve plaćenog odsustva za zaposlene u institucijama BiH.

Akt upućen Vijeću ministara BiH možete vidjeti na ovom linku .

Također, članovi Skupštine Sindikata UINO su raspravljali i o primjedbama na primjenu Pravilnika o novčanoj nagradi zaposlenih u Upravi za indirektno-neizravno oporezivanje i netransparentnost informacija o nagrađenim zaposlenicima UINO u prethodnom periodu. Zaključeno je da se pod hitno Sindikat UINO mora obratiti menadžmentu UINO sa konkretnim zahtjevima i prijedlozima.

Akt upućen direktoru UINO možete vidjeti ovdje .

Posted in Aktuelnosti | Leave a comment

ODRŽANA 6. REDOVNA SJEDNICA SKUPŠTINE SINDIKATA UINO

6. redovna sjednica Skupštine SUINO, kojom je predsjedavao Zoran Popović, predsjednik Skupštine, održana je 10.07.2020. u Grudama.

Tom prilikom verifikovani su mandati novih delegata Skupštine i članova Upravnog odbora, kao i pojedinih članova komisija, i to: Komisije za nadzor, Komisije za raspodjelu sredstava Fonda solidarnosti i Statutarne komisije.

Također, donesena je i Odluka o imenovanju web-administratora Sindikata UINO.

Značajno je naglasiti da je, pored usvajanja Zapisnika sa 5. redovne sjednice, nakon razmatranja svih pojedinačnih stavki, Skupština jednoglasno usvojila Financijsko izvješće o utrošku i raspodjeli sredstava Sindikata za 2019.godinu, pri čemu je razmatran i period: I-polugodište 2020.godine, zaključno s 30.06.2020.godine, a što je prezentirala Ana Mrnjavac, predsjednica Sindikata.

Jedna od bitnih tačaka dnevnog reda Skupštine bila je i usvajanje Zapisnika Komisije za nadzor, vezano za utrošak i raspodjelu sredstava Sindikata u 2019.godini. Komisija za nadzor nad financijskim poslovanjem Sindikata dala je pozitivno mišljenje na Financijski Izvještaj Sindikata za 2019. godinu, uz prijedlog izmjene procenata raspodjele fondova, kako bi fondovi bili ravnomjerno raspoređeni, a što je od strane svih prisutnih delegata jednoglasno usvojeno.

U toku 2019. godine Sindikat je isplatio 44.688,00 KM na ime osiguranja od nezgode za svoje članove, iz fonda solidarnosti isplaćeno je ukupno 9.500,00 KM na osnovu bolesti članova Sindikata i članova domaćinstva.

Iz fonda solidarnosti isplaćeno je i 4.200,00 KM za naše članove koji su otišli u zasluženu penziju, a isplaćeno je i 4.500,00 KM na osnovu smrti člana Sindikata.

Na istoj sjednici Skupštine usvojen je i Pravilnik o organizovanju štrajka u UINO, tako da je Sindikat ispunio sve preduvjete, te stekao pravo i mogućnost za eventualno stupanje u štrajk.

Pored izloženog, Predsjednica Sindikata upoznala je prisutne o zajedničkim aktivnostima reprezentativnih sindikata koje se odnose na početak postupka kolektivnog pregovaranja sa VM/SM BIH. Također, spomenula je da su se pojedinačno i zajednički više puta obratili aktima prema Vijeću ministara BiH i prema Ministarstvu financija i trezora BiH, ukazujući na smanjene osnovice za plaće na državnoj razini i u vezi s tim diskriminirajući položaj državnih službenika u odnosu na zaposlene nižih razina vlasti. Jedan od zajednički upućenih akata je i Prijedlog mjera ušteda proračunskih sredstava u vrijeme pojave pandemije izazvane korona virusom.

Nadalje, prezentirala je rad Komisije za plaće i naknade u institucijama BIH, čiji je član, Odlukom VM BiH, kao predstavnik reprezentativnih sindikata. Ukazala je da je finaliziran tekst Nacrta metodologije o izmjenama i dopunama Metodologije za raspoređivanje zaposlenih u unutrašnje platne razrede. Isti je prošao proceduru e-konzultacija, a nakon dobijenog mišljenja na tekst Metodologije od strane reprezentativnih sindikata, proslijedit će se prema VM BIH u daljnju proceduru, a nadamo se do kraja godine i primjeni, kako je istaknula Predsjednica Sindikata.

U zadnjoj, 11. tački dnevnog reda, pod „Razno“ razmatrana je i sva ostala problematika u radu Sindikata, tako da je Skupština uspješno završila svoj rad u večernjim satima.

Istoga dana potpisan je i Ugovor sa odvjetničkim uredom „Markotić & partneri“ d.o.o. Mostar, a koji će omogućiti Sindikatu da, pored pružanja financijske pomoći iz sredstava fonda solidarnosti, pod povoljnim uvjetima pruži i pravnu pomoć i zaštitu svakom svom članu.

Dosadašnjim poduzetim radnjama i aktivnostima Sindikat je izgradio ugled unutar institucije, među članstvom, kao i izvan nje, a i ubuduće će činiti sve da tako i ostane. Na tome se radi intenzivno, to su aktivnosti za koje je potreban kontinuirani rad, odricanje i zalaganje prije svega pojedinaca, povjerenika Sindikata kao i svih njegovih članova, na čemu se Predsjednica svima, u ime Sindikata, srdačno zahvalila.

Posted in Aktuelnosti | Leave a comment

ODRŽAN SASTANAK REPREZENTATIVNIH SINDIKATA

Dana 09.07.2020.godine, u zgradi institucija Bosne i Hercegovine održan je sastanak predsjednice Sindikata Uprave za indirektno-neizravno  oporezivanje Ane Mrnjavac, predsjednice Samostalnog sindikata državnih službenika i zaposlenika u institucijama Bosne i Hercegovine Lejle Čopelj i predsjednika Saveza sindikata policijskih organa u Bosni i Hercegovini, Dragana Krvavca.

Tema sastanka je bila „Nastavak zajedničkih aktivnosti po pitanju daljnjeg djelovanja tri reprezentativna sindikata“.

Predsjednici reprezentativnih sindikata  su razmijenili informacije o poduzetim aktivnostima u svojim sindikatima tokom pandemije i složili se da je neophodno raditi na daljnjem jačanju suradnje i sinergijskog djelovanja između sindikata u cilju poboljšanja uvjeta rada svih zaposlenih u institucijama Bosne i Hercegovine. 

Predsjednica našeg Sindikata, izvijestila je prisutne o svom angažmanu u Komisiji za plaće i naknade u kojoj predstavlja sva tri reprezentativna sindikata, pri čemu je posebno naglasila na aktivnosti o izmjeni Metodologije o napredovanju unutar platnih razreda zaposlenih u institucijama Bosne i Hercegovine. Ova aktivnost je u finalnoj fazi, Komisija je završila svoj dio posla, te je završena i faza e-konzultacija.

Nakon gore navedenog neophodno je dostaviti suglasnost na dostavljeni prijedlog Metodologije, kako bi isti bio upućen Vijeću ministara Bosne i Hercegovine u daljnju proceduru.

Istom prilikom dogovoreno je da tri sindikata sačine zajednički prijedlog za izmjenu Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine.

Dogovoreno je da se u što kraćem roku dostavi urgencija Ministarstvu pravde Bosne i Hercegovine vezano za početak postupka kolektivnog pregovaranja.

Konstatirano je da sva obraćanja prema poslodavcu koja tretiraju zajedničku problematiku trebaju biti upućena po principu “zajedničkog dopisa”.

Na kraju sastanka, predsjednici sva tri reprezentativna sindikata iskazali su zadovoljstvo navedenim sastankom, te dogovorenim aktivnostima za nastavak zajedničkog djelovanja, sve u cilju unaprijeđenja uvjeta rada svih zaposlenih u institucijama Bosne i Hercegovine.

Posted in Aktuelnosti | Leave a comment

AKCIJA SINDIKATA UPRAVE ZA INDIREKTNO-NEIZRAVNO OPOREZIVANJE

Sindikat Uprave za indirektno-neizravno oporezivanje je u kriznoj situaciji izazvanoj pandemijom korona virusa poduzeo sve aktivnosti u cilju provođenja mjera zaštite zdravlja zaposlenih u UINO i osiguranja zaštite na radu, kako zaposlenih u UINO tako i svih učesnika u carinskom postupku i njihovih obitelji.

            Pored postojeće dostave zaštitne opreme od strane UINO, Sindikat je pokrenuo akciju nabavke zaštitne opreme za, zbog prirode svog posla, službenike koji su najviše izloženi mogućnosti zaraze virusom COVID-19.

         Na zamolbu SUINO odazvao se nemali broj privrednih subjekata iz cijele Bosne i Hercegovine.

             Akcijom SUINO prikupljeno je 3240 višekratnih i 5400 jednokratnih zaštitnih maski, 11500 zaštitnih rukavica, oko 380 litara sredstava za dezinfekciju ruku, oko 200 litara sredstava za dezinfekciju površina, 50 zaštitnih vizira i 500 KM.

            Ovom prilikom želimo se zahvaliti svima koji su podržali ovu akciju, a posebno našim donatorima:

 1. “GRAFOTISAK” d.o.o. GRUDE;
 2. “HERCEGOVINALIJEK” d.o.o. MOSTAR;
 3. “VIOLETA” d.o.o. GRUDE:
 4. “FOREKS BH” d.o.o. TUZLA;
 5. “FEAL” d.o.o. ŠIROKI BRIJEG;
 6. “MRAZ” d.o.o. PALE;
 7. “ALMA RAS” d.o.o. OLOVO;
 8. “OTRANT ŠPED” d.o.o. VISOKO;
 9. “IGM” d.o.o. VISOKO;
 10. “ALTERNATIVA” d.o.o. SARAJEVO;
 11. “PLASTOFLEX” d.o.o. GRAČANICA;
 12. “RENTEX COM” d.o.o. TUZLA;
 13. “DŽAJIĆ COMMERCE” d.o.o. LJUBUŠKI;
 14. “TREND TEX” d.o.o. DOBOJ ISTOK;
 15. “KISMET” d.o.o. DOBOJ ISTOK i
 16. “DANIAL S” d.o.o. TEŠANJ.

         Svjedoci smo današnje situacije koja nas opominje da je virus još tu. Moramo biti svjesni kako broj žarišta zaraze i broj novooboljelih raste, u svijetu, a nažalost i kod nas.

          Stoga je nužno daljnje pridržavanje mjera opreza, poštivanje fizičke udaljenosti i maksimalno odgovornim ponašanjem prevenirati širenje zaraze.

            Čuvajmo se, budimo odgovorni i ostanimo zdravi. Zajedno smo jači!!!

FOTO GALERIJA

Posted in Aktuelnosti | Leave a comment

OBJAVLJEN PRAVILNIK O SPRJEČAVANJU I ZAŠTITI OD DISKRIMINACIJE U UPRAVI ZA NEIZRAVNO OPOREZIVANJE

     U Službenom glasniku BiH broj 33/20 objavljen je Pravilnik o sprječavanju i zaštiti od diskriminacije u Upravi za neizravno oporezivanje. Tekst Pravilnika možete pročitati u nastavku, a isti se primjenjuje od 20.06.2020. godine.

 

 

PRAVILNIK
O SPRJEČAVANJU I ZAŠTITI OD DISKRIMINACIJE U UPRAVI ZA NEIZRAVNO OPOREZIVANJE

Članak 1.
(Predmet)

Ovim Pravilnikom propisuju se sprječavanje i zaštita od diskriminacije u Upravi za neizravno oporezivanje (u daljnjem tekstu: Uprava), načela i principi jednakog postupanja i druga pitanja u svezi s prevencijom i zaštitom od diskriminacije na radnom mjestu.

Članak 2.
(Definicije)

U smislu ovoga Pravilnika, sljedeći pojmovi imaju značenje:

a) Pod pojmom “diskriminacija” podrazumijeva se svako različito postupanje, uključujući svako isključivanje, ograničavanje ili davanje prednosti zasnovano na stvarnim ili pretpostavljenim osnovama prema bilo kojoj osobi ili grupi osoba i onima koji su s njima u rodbinskoj ili drugoj svezi temeljem njihove rase, boje kože, jezika, vjere, etničke pripadnosti, invaliditeta, starosne dobi, nacionalnog ili socijalnog podrijetla, sveze s nacionalnom manjinom, političkog ili drugog uvjerenja, imovinskog stanja, članstva u sindikatu ili drugom udruženju, obrazovanja, društvenog položaja i spola, seksualne orijentacije, rodnog identiteta, spolnih karakteristika, kao i svaka druga okolnost koja ima za svrhu ili posljedicu da bilo kojoj osobi onemogući ili ugrožava priznavanje, uživanje ili ostvarivanje na ravnopravnoj osnovi prava i sloboda u svim oblastima života.

b) Pod pojmom “zaposleni” podrazumijevaju se svi zaposleni u Upravi, bez obzira da li imaju status državnog službenika ili zaposlenika.

Članak 3.
(Uporaba roda)

Izrazi koji su radi preglednosti dani u jednom gramatičkom rodu bez diskriminacije se odnose i na muškarce i na žene.

Članak 4.
(Korištenje jednine i množine)

Na način korišten u ovom Pravilniku, jednina uključuje množinu, a množina uključuje jedninu, osim ako kontekst ne zahtijeva drugačije.

Članak 5.
(Prevencija diskriminacije)

Uprava je dužna da, radi prevencije, sprječavanja i prepoznavanja diskriminacije, provodi mjere obavještavanja i osposobljavanja zaposlenih da prepoznaju diskriminaciju, njene uzroke, oblike i posljedice.

Članak 6.
(Radno okruženje)

(1) Uprava je dužna da, radi stvaranja uvjeta neophodnih za zdravo i sigurno radno okruženje, organizira rad na način kojim se sprječava pojava diskriminacije i zaposlenima osiguravaju uvjeti rada u kojima neće biti izloženi diskriminaciji od strane neposrednog rukovoditelja ili drugog zaposlenog.

(2) Za osiguranje radnog okruženja iz stavka (1) ovoga članka odgovorni su rukovoditelji u Upravi, koji su dužni da:

a) osiguraju radnu okolinu u kojoj će se poslovi obavljati u atmosferi poštovanja, suradnje, otvorenosti i jednakosti,

b) razvijaju svijest kod zaposlenog o potrebi uzajamnog poštovanja, suradnje i timskog rada u izvršavanju radnih zadataka,

c) pruže dobar primjer tako što će se prema svima odnositi sa dužnim poštovanjem,

d) omoguće zaposlenom da iznese svoje mišljenje, stavove i prijedloge u svezi sa obavljanjem posla, kao i da se njegovo mišljenje sasluša i da zbog toga ne trpi štetne posljedice.

Članak 7.
(Mobing)

Mobing je oblik nefizičkog uznemiravanja na radnom mjestu koji podrazumijeva ponavljanje radnji koje imaju ponižavajući efekat na žrtvu čija je svrha ili posljedica degradacija radnih uvjeta ili profesionalnog statusa zaposlenog.

Članak 8.
(Prevencija mobinga)

Radi prevencije mobinga svi zaposleni su dužni da izbjegavaju ponašanja koja:

a) se odnose na nemogućnost ostvarivanja odgovarajuće komunikacije, i to:

1) neopravdano i namjerno onemogućavanje zaposlenog da iznese svoje mišljenje, kao i neopravdano prekidanje zaposlenog u govoru,

2) obraćanje povišenim tonom, prijetnja i vrijeđanje,

3) druga slična ponašanja;

b) mogu da dovedu do narušavanja dobrih međuljudskih odnosa, i to:

1) ignoriranje nazočnosti i neopravdana izolacija zaposlenog,

2) izbjegavanje, prekid i zabrana komunikacije sa zaposlenim,

3) neopravdano oduzimanje sredstava potrebnih za obavljanje posla,

4) neopravdano nepozivanje na zajedničke sastanke,

5) druga slična ponašanja;

c) mogu da dovedu do narušavanja osobnog ugleda zaposlenog, i to:

1) verbalni napad i širenje neistina o zaposlenom,

2) negativno komentiranje osobnih karakteristika zaposlenog,

3) imitiranje glasa, gestova i načina kretanja zaposlenog,

4) ponižavanje zaposlenog pogrdnim i degradirajućim riječima,

5) druga slična ponašanja;

d) mogu da dovedu do narušavanja profesionalnog integriteta zaposlenog, i to:

1) neopravdana stalna kritika i omalovažavanje rezultata rada zaposlenog,

2) neopravdano onemogućavanje zaposlenog da izvršava radne zadatke,

3) davanje ponižavajućih radnih zadataka koji su ispod razine kvalifikacija zaposlenog,

4) davanje teških zadataka koji su iznad razine kvalifikacija zaposlenog,

5) neravnomjeran raspored radnih zadataka u odnosu na druge zaposlene koji obavljaju istu vrstu poslova,

6) neopravdano prekidanje u radu,

7) neopravdano prekomjerno nadziranje rada,

8) namjerno i neopravdano uskraćivanje ili zadržavanje informacija koje su u svezi s radom,

9) neopravdano i namjerno isključivanje zaposlenog iz stručnog osposobljavanja i usavršavanja,

10) druga slična ponašanja;

e) mogu da dovedu do narušavanja zdravlja zaposlenog, i to:

1) prijetnje i pritisci kojima se zaposleni drži u stalnom strahu,

2) namjerno izazivanje konflikata i stresa,

3) druga slična ponašanja.

Članak 9.
(Seksualno uznemiravanje)

Seksualno uznemiravanje je svaki oblik neželjenog verbalnog, neverbalnog ili fizičkog ponašanja spolne prirode čiji je cilj ili efekat povreda dostojanstva osobe, posebno kada će se njime stvoriti zastrašujući, neprijateljski, degradirajući, ponižavajući ili uvredljiv ambijent.

Članak 10.
(Prevencija seksualnog uznemiravanja)

Radi prevencije seksualnog uznemiravanja svi zaposleni su dužni da izbjegavaju:

a) ponižavajuće i neprimjerene komentare i postupke seksualne prirode,

b) pokušaj ili izvršenje neželjenog fizičkog kontakta,

c) navođenje na prihvaćanje ponašanja seksualne prirode uz ponudu nagrade, prijetnju ili ucjenu,

d) druga slična ponašanja.

Članak 11.
(Obveze zaposlenog)

Zaposleni je obvezan:

a) da se upozna s pravima, obvezama i odgovornostima u svezi sa diskriminacijom,

b) da se informira i osposobljava radi prepoznavanja i sprječavanja diskriminacije i zlouporabe prava na zaštitu od diskriminacije,

c) da se uzdrži od ponašanja koje predstavlja diskriminaciju,

d) da se prema neposrednom rukovoditelju i zaposlenima ponaša sa dostojanstvom, poštovanjem i uvažavanjem,

e) da osobnim primjerom doprinese stvaranju radne okoline u kojoj nema diskriminacije i ponašanja koje bi moglo da doprinese diskriminaciji,

f) da poslove obavlja u atmosferi poštovanja, suradnje, otvorenosti i jednakosti,

g) da svojim sudjelovanjem da doprinos u radu na prevenciji i sprječavanju diskriminacije,

h) da se uzdrži od ponašanja koje predstavlja zlouporabu prava na zaštitu od diskriminacije.

Članak 12.
(Zaštita od diskriminacije u Upravi)

Zaštita od diskriminacije u Upravi se ostvaruje:

1) posredovanjem, kao mirnim načinom rješavanja spornih odnosa koji su u svezi sa diskriminacijom,

2) utvrđivanjem stegovne odgovornosti zaposlenog koji se tereti za diskriminaciju, sukladno Pravilniku o stegovnoj i materijalnoj odgovorosti zaposlenih u Upravi.

Članak 13.
(Informacija o diskriminaciji)

Zaposleni koji sumnja da je izložen diskriminaciji na radnom mjestu ravnatelju Uprave dostavlja pisanu informaciju, koja sadrži podatke o osnovi vršenja diskriminacije, detaljan opis okolnosti vršenja diskriminacije, mjesto i vrijeme vršenja diskriminacije, podatke o vršitelju diskriminacije i dokaze koji potkrepljuju navode o vršenju diskriminacije.

Članak 14.
(Tim za posredovanje)

(1) Nakon prijema informacije iz članka 13. ovoga Pravilnika, ravnatelj Uprave, u svakom pojedinačnom slučaju, formira Tim za posredovanje, koji se sastoji od tri člana, od kojih je jedan član državni službenik Odsjeka za profesionalne standarde, drugi član državni službenik Odsjeka za upravljanje ljudskim potencijalima, a treći član državni službenik organizacijske jedinice u kojoj je raspoređen zaposleni koji sumnja da je izložen diskriminaciji.

(2) Zadatak Tima iz stavka (1) ovoga članka je da provjeri iznesene navode, utvrdi sve činjenice i okolnosti konkretnog slučaja i mirnim putem pokuša riješiti spornu situaciju, o čemu sačinjava zapisnik koji dostavlja ravnatelju Uprave.

(3) Osnovni principi rada Tima iz stavka (1) ovoga članka su žurnost, povjerljivost i osiguranje integriteta i dostojanstva zaposlenih.

Članak 15.
(Ponašanje koja se ne smatra diskriminacijom)

Ne smatra se diskriminacijom:

1) pojedinačni akt kojim se rješava o pravima i obvezama iz radnog odnosa, protiv kojeg zaposleni ima pravo na zaštitu u postupku propisanom posebnim zakonom, 2) radna stega koja je u funkciji bolje organizacije posla,

3) poduzeta aktivnost koja je opravdana za ostvarivanje sigurnog radnog okruženja,

4) povremena razlika u mišljenjima, problemi i konflikti u svezi s obavljanjem poslova i radnih zadataka, osim ako isti nemaju za cilj da namjerno uvrijede zaposlenog.

Članak 16.
(Obavještenje o sprječavanju i zaštiti od diskriminacije u Upravi)

(1) Neposredni rukovoditelji su dužni upoznati zaposlene u organizacijskoj jedinici kojom rukovode sa pravima, obvezama i odgovornostima u svezi sa sprječavanjem i zaštitom od diskriminacije, putem obavještenja koje je sastavni dio ovoga Pravilnika.

(2) Obavještenje iz stavka (1) ovoga članka sačinjava se u dva primjerka, od kojih jedan primjerak zadržava zaposleni, a drugi primjerak neposredni rukovoditelj dostavlja nadležnoj organizacijskoj jedinici radi ulaganja u osobni dosije zaposlenog.

(3) Ako zaposleni odbije da primi i potpiše obavještenje iz stavka (1) ovoga članka smatra se da je upoznat s njegovom sadržinom.

(4) Obavještenje iz stavka (1) ovoga članka dostavlja se zaposlenima u Upravi u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika, a za novozaposlene u roku od 30 dana od dana zasnivanja radnog odnosa u Upravi.

Članak 17.
(Sastavni dio Pravilnika)

Sastavni dio ovog Pravilnika čini Obavještenje iz članka 16. ovoga Pravilnika.

Članak 18.
(Stupanje na snagu)

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u “Službenom glasniku BiH”.

Broj 01-02-2-1250-5/20
04. lipnja 2020. godine

Ravnatelj
Dr. Miro Džakula, v. r.
Posted in Aktuelnosti | Leave a comment