6. Sjednica Upravnog odbora Sindikata UINO

Dana 23.02.2019. godine održana je 6. Sjednica Upravnog odbora Sindikata Uprave za indirektno-neizravno oporezivanje.

Na sjednici su predložene i razmatrane buduće aktivnosti Sindikata UINO nakon što je Vijeće ministara BiH na svojoj 163. sjednici održanoj 15.01.2019. godine donijelo Rješenje o potvrđivanju reprezentativnosti Sindikata UINO. Potvrđivanjem reprezentativnosti Sindikat UINO je dobio punu pravnu snagu i odgovornost da pokrene niz aktivnosti prema menadžmentu UINO, Upravnom odboru UINO i Vijeću ministara BiH.

Članovi Upravnog odbora SUINO iz regionalnih centara Banja Luka, Sarajevo, Mostar, Tuzla i iz Središnjeg ureda dogovorili su hitno zakazivanje sastanka sa direktorom UINO i hitno obraćanje Vijeću ministara BiH po slijedećim pitanjima:

 • početak Kolektivnog pregovaranja,
 • povećanje osnovice za plate,
 • povećanje ili ujednačavanje iznosa toplog obroka i regresa sa državnim službenicima ostalih nivoa vlasti BiH,
 • otklanjanje diskriminacije po pitanju troškova odvojenog života i smještaja,
 • naknade za prijevoz prilagoditi stvarnim troškovima,
 • početak procesa napredovanja po platnim razredima,
 • osiguranje na poslu i redovni sistematski pregledi,
 • novi pravilnik o ovlaštenjima i ovlaštenim službenim licima UINO,
 • definisanje ostalih slučajeva plaćenog odsustva,
 • novi pravilnik o službenom odijelu i legitimaciji uposlenih u UINO,
 • uslovi za rad Sindikata UINO i sindikalnih povjerenika u UINO.

Osim ovih najvažnijih tema za Sindikat UINO i sve zaposlene u UINO, na sjednici je između ostalog, usvojen i Financijski izvještaj SUINO za 2018. godinu koji je prezentirala i pripremila Predsjednica Sindikata UINO. Dogovoreno je da se Finansijski izvještaj prezentuje putem web stranice Sindikata, kako bi svi članovi bili upoznati o raspodjeli sredstava u prvoj godini rada Sindikata, a što je ujedno obaveza i dužnost Sindikata na godišnjem nivou. Analiza Finansijskog izvještaja je pokazala da su sredstva korištena prema finansijskom planu za 2018. godinu i to u omjeru:

 • 70% sredstava od članarine je upotrijebljeno za osiguranje članova Sindikata od nezgode na i van posla i pomoć putem Fonda solidarnosti,
 • 29% sredstava od članarine je korišteno za tekuće troškove rada sindikata, održavanje sjednica Upravnog odbora i Skupštine sindikata, kao i ostale manifestacije u organizaciji Sindikata.
 • 1% sredstava od članarine je usmjereno u fond za štrajk.

Na Sjednici su razmatrani i:

 • Izvještaj o radu Komisije za raspodjelu sredstava Fonda solidarnosti za 2018. godinu,
 • Izvještaj sa manifestacije obilježavanja godišnjice osnivanja Sindikata UINO-Vlašić 2018 i
 • Izvještaj o podjeli novogodišnjih paketića za djecu članova sindikata.

Za novog člana Upravnog odbora SUINO, ispred RC Mostar imenovan je Milan Tomas.
Upravni odbor je donio odluku da rješavanje po žalbama na rješenja Komisije za raspodjelu sredstava Fonda solidarnosti prepusti Drugostupanjskoj komisiji Sindikata UINO.

Upravni odbor SUINO donio je odluku da se povodom obilježavanja 8. marta-Međunarodnog Dana žena svim ženama-članovima Sindikata UINO dodjele prigodni poklon-paketi.

Također, nastavljajući tradiciju organizovanja susreta zaposlenih u UINO, odlučeno je da se organizuju 10.Susreti zaposlenih UINO u Neumu u terminu od 12-14.04.2019. godine pod istim uslovima kao prethodne godine.

Predsjednica Sindikata

Ana Mrnjavac

Posted in Aktuelnosti | Leave a comment

Rješenje o potvrđivanju reprezentativnosti sindikata Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine

Dana 12.02.2019. godine je objavljeno na stranici Vijeća ministara da je donijeto Rješenje o potvrđivanju reprezentativnosti sindikata Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine. Na stranici je objavljeno:

“Vijeće ministara je donijelo Rješenje o potvrđivanju reprezentativnosti sindikata Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine.

Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine zaduženo je za provedbu ovog rješenja, a u saradnji sa Uredom za zakonodavstvo Vijeća ministara Bosne i Hercegovine za potpisivanje i objavu u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine“.”

Link u nastavku:

Saopštenje

Još samo da bude objavljeno u Službenom glasniku BiH i da preuzmemo svoj primjerak Rješenja!

Idemo dalje!

Vaš Sindikat!

Posted in Aktuelnosti | Leave a comment

26. JANUAR – MEĐUNARODNI DAN CARINE

SINDIKAT UINO

ČESTITA SVIM ZAPOSLENIM U SEKTORU ZA CARINE I UINO

26.JANUAR – MEĐUNARODNI  DAN  CARINE

( Svjetska carinska organizacija, 1952 – 2019 )

Proslava Međunarodnog dana carine prilika je da se istakne pozitivan učinak carinskih službi u cijelom svijetu i dodjele priznanja najzaslužnijim. Međunarodni dan carine (International Custom Day) se obilježava 26. januara svake godine na dan kada je održan prvi službeni sastanak Vijeća za carinsku saradnju (Custom Cooperation Council), danas poznatog pod nazivom Svjetska carinska organizacija (World Custom Organization – WCO). Proslavljajući svake godine ovaj specijalni dan za carinsku službu, obilježava se doprinos svih zaposlenih u carinskim službama širom svijeta. Tim povodom WCO tradicionalno dodjeljuje posebna priznanja onima koji su se najviše iskazali u područjima koja su u određenoj godini označena prioritetom. Generalni sekretar WCO-a, Kunio Mikuriya je obavjestio sve članice WCO-a da će tema WCO-a za 2019. godinu biti „Pametne granice za savršenu trgovinu, putovanja i transport“, pri čemu WCO posvećuje 2019. godinu brzom i neometanom prekograničnom kretanju roba, ljudi i prevoznih sredstava. Svjetska carinska organizacija (WCO) trenutno broji 183 države-članice i  obilježava  svoj 67. rođendan. Bosna i Hercegovina postala je punopravnom članicom Svjetske carinske organizacije u julu 2008. godine. Saradnja sa ovom organizacijom je od izuzetnog značaja zbog činjenice da se direktno učestvuje u stvaranju efikasnog carinskog okruženja i vrši stalna razmjena iskustava i ažuriranje opšte prihvaćenih standarda. Svim carinskim službenicima sretan Međunarodni dan carine!

Posted in Aktuelnosti | Leave a comment

5. Sjednica Upravnog odbora Sindikata UINO

(21.12.2018.)

Dana 21.12.2018. godine održana je 5. Sjednica Upravnog odbora Sindikata Uprave za indirektno-neizravno oporezivanje.

Na sjednici je usvojen Dnevni red sa slijedećim tačkama:

 1. Pravilnik o raspodjeli sredstava Fonda solidarnosti (izmjene i dopune na osnovu analiza i iskustava iz prethodnog perioda, tehnička poboljšanja oko isplate pomoći)
 2. NOVOGODIŠNJI PAKETIĆI 2018 – Odobravanje sredstava za dječiji zabavni program prilikom dodjele paketića u sjedištima regionalnih centara i središnjem uredu UINO
 3. Razno

Na Sjednici su na osnovu glasanja članova Upravnog odbora Sindikata UINO usvojene izmjene i dopune Pravilnika o raspodjeli sredstava Fonda solidarnosti kojim su određena tehnička poboljšanja oko lakše i brže isplate pomoći za slučajeve smrti člana sindikata, odlaska u penziju/mirovinu i iznosa do 150 KM za pogrebne troškove (nabavka vijenca, telegram, posjeta porodici i dr.). Isplata u ovim slučajevima će biti izvršena u skraćenom postupku bez rješenja i postupanja Komisije za raspodjelu sredstava.

Usvojena je i odluka o odobravanju sredstava za dječiji zabavni program prilikom dodjele paketića u sjedištima regionalnih centara i središnjem uredu UINO u stvarnom iznosu, na osnovu izvještaja i dokaza Komisije za raspodjelu novogodišnjih paketića.

Prečišćen tekst Pravilnika o raspodjeli sredstava Fonda solidarnosti je dostupan na web-stranici Sindikata UINO (www.suino.ba)

Posted in Aktuelnosti | Leave a comment

PODJELA NOVOGODIŠNJIH PAKETIĆA 2018

18-31.12.2018. godine

(RC Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla, Središnji ured)

Na osnovu odluke Upravnog odbora Sindikata UINO u periodu od 18-31.12.2018. godine izvršena je podjela novogodišnjih paketića za djecu članova Sindikata UINO uz prigodan zabavno-muzički novogodišnji dječiji program u sjedištima Regionalnih centara i Središnjem uredu UINO. Pravo na novogodišnje paketiće su imala djeca članova Sindikata UINO rođena u periodu od 01.01.2011. godine do 31.12.2018. godine.

Komisija Sindikata UINO je evidentirala 430 mališana koji ispunjavaju uslove za novogodišnje paketiće. Podjela novogodišnjih paketića je izvršena uz prigodan zabavno-muzički novogodišnji dječiji program i prisustvo Djeda Mraza koji je podijelio paketiće, a što je prvi put da se na ovakav način organizuje podjela paketića u Upravi za indirektno-neizravno oporezivanje. Ovakvom načinu podjele paketića oduševljeno su se pridružili i djeca i roditelji.

U nastavku mali dio atmosfere:

Posted in Aktuelnosti | Leave a comment