ODRŽAN SASTANAK U VIJEĆU MINISTARA

Na sastanku, na kojem su uz predsjednicu našeg Sindikata Anu Mrnjavac sudjelovali i predsjednik Saveza sindikata policijskih organa u BiH Dragan Krvavac i predsjednica Samostalnog sindikata državnih službenika i uposlenika u institucijama BiH Lejla Čopelj, te ministri u Vijeću ministara BiH – financija i trezora Vjekoslav Bevanda, sigurnosti Fahrudin Radončić i pravde Josip Grubeša, razgovaralo se o mogućnostima iznalaženja rješenja za probleme s kojima se susreću uposleni u institucijama BiH.

Predsjedatelj VM Zoran Tegeltija ovom prilikom je istakao da je novi saziv Vijeća ministara opredijeljen za socijalni dijalog u cilju poboljšanja statusa uposlenika te iskazao spremnost za početak procesa kolektivnog pregovaranja.

Tijekom razgovora predsjedatelj Tegeltija je naglasio da je nužno da se prevladaju nesporazumi i da se dođe do potpisivanja općeg kolektivnog ugovora koji predstavlja osnovu za reguliranje međusobnih odnosa i koji jamči prava uposlenika.

Predsjedatelj Tegeltija je naglasio da je u ovom trenutku prioritetno pitanje plaća i pravednosti u njihovoj raspodjeli.

Predsjednica SUINO Ana Mrnjavac je pozdravila nazočne i ukazala na goruće probleme u Upravi za neizravno oporezivanje sa kojima se susreće i Sindikat i svi zaposleni, a prije svega misli se na plaće i naknade. Istaknula je da su osnovice za obračun plaća u institucijama BIH dva puta smanjene, te iako se zadnje umanjenje odnosilo na period 01.05.2012. do 31.12.2012.godine, isto je zadržano do danas, a što je nedopustivo.

Podsjetila je da se od indirektnih poreza za proračun na razini BiH u zadnjih 6 godina izdvaja konstantno 750 milijuna KM, dok je povećanje značajno za sve ostale niže razine vlasti pri čemu je, poredeći samo 2013. i 2018.godinu, evidentno da je u FBIH došlo do uvećanja izdvajanja za 718 mil.KM, u RS-u za 340 mil.KM., a u BD 39 mil.KM, dok na razini države nije bilo uvećanja niti za jednu KM.

U razgovoru se osvrnula i na koeficijente, pri čemu je istakla da je ogromna razlika između najnižeg i najvišeg koeficijenta, a u instituciji UINO kreće se od 1,00 do 8,20, a što je nerealno i ničim opravdano, te da, slijedom istoga, ukoliko bi i došlo do povećanja osnovice za plaće ta razlika bila bi još i veća.

Stoga smatra da je prioritet povećati izdvajanja iz proračuna za razinu institucija BIH, izvršiti pravilnu raspodjelu sredstava na plaće i naknade, a prije svega preispitati i približiti koeficijente, kako bi se povećanje plaće izvršilo pravedno, u smislu smanjenja razlika između najviše i najniže plaće. Istakla je kako je podjela stimulacija i nagrada izazvala još veće nezadovoljstvo unutar institucija, iz razloga što su pojedini više puta uzastopno nagrađivani, dok pojedini, koji naporno i odgovorno rade uopće nemaju izgleda za bilo takvu vrstu naknade. U tom kontekstu smatra da bi se i ta sredstva trebala drugačije, namjenski rasporediti na pravilno uvećanje plaća, na što je naišla na odobravanje od strane ministra Vjekoslava Bevande.

Nadalje, osvrnula se na ranije upućene zahtjeve Sindikata i ukazala koliko je uvećanje prihoda od neizravnih poreza u prva dva mjeseca 2020. u odnosu na prethodnu godinu.
U svim točkama, od strane Predsjedavajućeg, kao i resornih ministara, dobila je punu podršku, te je dogovoreno daljnje zajedničko djelovanje u procesu i kolektivnog pregovaranja i izmjenama i dopunama postojećih zakona, prije svega Zakona o plaćama i naknadama u institucijama BIH.

Na sastanku je dogovoreno da se u sljedećih deset dana formira radna skupina koju će činiti predstavnici Vijeća ministara i sindikata na razini institucija BiH, a koja će raditi na sustavnom rješavanju otvorenih pitanja.

Predstavnici sindikata ovom prilikom su iskazali zahvalnost na razumijevanju na koje su naišli te istaknuli da će u idućem razdoblju nastaviti da, kroz partnerski odnos sa Vijećem ministara, djeluju u pravcu unaprjeđenja materijalnog položaja zaposlenih.

Posted in Aktuelnosti | Leave a comment

Situacija u vezi COVID – 19 – Korona virusa

Poštovani Članovi Sindikata UINO,

zbog pojave Korona virusa i krizne situacije u kojoj smo se iznenada našli, a uzimajući u obzir mjere propisane „Naredbom“ i „Nalogom za postupanje“ od strane menadžmenta svjesni smo ozbiljnosti situacije koja vlada u našem radnom okruženju. U vezi s tim 13.03.2020.godine Sindikat se obratio Središnjem uredu UINO i UO UINO tražeći pojačane mjere zaštite i posebne upute za ponašanje u kriznoj situaciji koja nas je zadesila. Preporuka je: smanjiti sve aktivnosti na minimum, ali osigurati da se radni procesi odvijaju kontinuirano, uz adekvatnu raspodjelu svih resursa posebno ljudskih.

Nismo sigurni da se taj postupak provodi jednako u svim OJ, iz razloga što je sve prepušteno šefovima koji različito tumače „Nalog“, samim tim različito i postupaju…

Dosta Vas je nezadovoljno, pojedini smatraju da se i u ovim kriznim odlukama ne poštuje pojedinac, a prije svega: čovjek! Uzimajući sve to u obzir, kao predsjednica Sindikata iniciram HITNO održavanje vanredne elektronske sjednice Upravnog odbora Sindikata UINO koja će aktivno uključiti Predsjednika Skupštine i Predsjednicu Sindikata, a čiji je zadatak: tražiti od menadžmenta HITNO rješavanje svih problema vezanih za organizaciju rada u vrijeme vanredne situacije koja nas je zadesila pojavom COVID 19.

Kako bi što više zastupali Vas, Vaše interese i Vaše zahtjeve molim da na email suinobih@uino.gov.ba ili u inbox ove stranice iznesete sve probleme s kojima se susrećete u radu u ovim kriznim danima.

Unaprijed hvala,

Ana Mrnjavac, predsjednica SUINO

Posted in Aktuelnosti | Leave a comment

Sastanak Sindikata sa predsjedavajućim Vijeća ministara

Predsjedavajući Vijeća ministara BiH, g. Zoran Tegeltija uputio je poziv Sindikatu UINO, uz ostala dva reprezentativna sindikata institucija BiH, za održavanje zajedničkog radnog sastanka (dana 04.03.2020.godine u 10 sati), a kojem bi prisustvovali i resorni ministri, što bi ujedno bio i prvi sastanak te vrste na kojem bi Sindikat UINO iznio sve, dugi niz godina nagomilavane i neriješene probleme u ovoj instituciji.

         

Poseban naglasak će biti na predstavljanju objektivnih potreba za većim izdvajanjem sredstava u proračun BiH za 2020. godinu, uz obavezno povećanje iznosa sredstava za državnu razinu, sa dosadašnjih 750 mil. KM (period 2013- 2019. godina). U vezi s tim očekujemo povećanje osnovica za plaće, kao i ostalih naknada, njihovu pravilnu raspodjelu i izjednačenje u plaćama sa nižim razinama vlasti, entitetima, BD, kantonima i općinama. Po prvi put je jedan predsjedavajući VM izrazio spremnost za dijalog i konkretno rješavanje ovog, za sve državne službenike i uposlenike, uključujući i UINO, temeljnog pitanja.

Sindikat UINO, predsjednica

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Pismo Predsjedavajućem Vijeća ministara!

Broj: 18/9-12/19

Datum: 26.12.2019. godine                                                                         HITNO !

 

BOSNA I HERCEGOVINA

VIJEĆE – SAVJET  MINISTARA

N/r. Predsjedavajućeg, Dr. Zoran Tegeltija

Trg BiH br. 1

71000, Sarajevo

Poštovani Predsjedavajući,

povodom Vaše izjave  u vezi sa globalnim fiskalnim okvirom za naredni trogodišnji period, gdje ste  naveli da i ako dođe do povećanja budžeta  neće doći do suštinski značajnijeg povećanja, kao jedan od tri reprezentativna Sindikata želimo istaći da je neprihvatljivo da se i u narednom periodu zanemare potrebe zaposlenih na državnom nivou, dok se u isto vrijeme u medijima najavljuju povećanja plaća na nižim nivoima u javnoj upravi. Kao Sindikat institucije, koja prikuplja najveći dio prihoda za sve nivoe budžeta u BiH, zahtjevamo da se u 2020. godini izvrši povećanje izdvajanja od indirektnih poreza za budžet institucija na državnom nivou za najmanje 15%, a kako bi se mogle uskladiti plaće sa plaćama u javnoj upravi na nižim nivoima. Naime, od 2013. godine do danas izdvajanja od indirektnih poreza su povećana za skoro 30% nižim nivoima, dok za Budžet Institucija BiH nije izdvojena ni jedna jedina KM.

Stoga, tražimo povećanje izdvajanja u 2020. godini za 15%, kako bi se djelimično približili platama na nižimm nivoima vlasti, a u narednim godinama da se povećanje prihoda odrazi u istom procentualnom odnosu kao i nižim nivoima vlasti, a kako bi se poboljšala i materijalna sredstva za rad. Na jednoj strani imamo u medijima često informacije o nabavci skupocjenih automobila za Ministre i kabinete, dok je npr. vozni park u našoj Instituciji u prosjeku preko 10 godina star, i gdje se kupuju mala putnička vozila u vrijednosti oko 20.000 KM i to većinom u nedovoljnom broju.

Napominjemo, Uprava za indirektno oporezivanje je jedna od najlošijih institucija i kada je riječ o investicionim ulaganjima, uključujući i nabavku vozila. Kao potvrdu istog ukazujemo na vrlo lošu opremljenost pojedinih graničnih prelaza (kontejneri, koji su često bez struje i bilo kakvog vida zagrijavanja), bez ikakvih uvjeta za rad, a isti na samom ulazu u zemlju prezentuju Bosnu i Hercegovinu i šalju vrlo lošu sliku o stanju u državi. Nadalje, dok se s jedne strani u medijima često šire informacije o nabavci skupocjenih automobila za Ministre i kabinete, vozni park u našoj Instituciji u prosjeku je preko 10 godina star, a i kada se kupuju putnička vozila, to je vrlo mali broj vozila pri čemu kao nova koštaju do 20.000 KM i služe za svakodnevni rad carinskih i PDV-inspektora, iako je njihova vrijednost trenutno u potpunosti amortizovana. Kada je riječ i plaćama i naknadama, ukazujemo da naš inspektor ima plaću od 998 KM, dok inspektor na entitetskom nivou ima plaću od najmanje 1.400,00 KM. Iako smo u poređenju sa entiteskim poreznim upravama znatno efikasnija Insitucija, kako po prikupljanju prihoda, tako i po broju i iznosu duga koji nismo uspjeli naplatiti, imamo daleko najlošije uvjete za rad. Stoga, veliki broj uposlenih napušta službu i prelazi da radi na niže nivoe državne vlasti ili odlazi u javni sektor (npr. entitetske porezne uprave, ministarstva, općine, Vodovod, Komunalac i sl.), a značajan broj zaposlenih iz mlađe populacije odselio je u inostranstvo.

Napominjemo da se od indirektnih poreza za proračun na razini BiH u zadnjih 6 godina izdvaja konstantno 750 milijuna KM (kao da smo cijelo vrijeme na privremenom financiranju), dok su izdvajanja od indirketnih poreza entitetskim proračunima i BD u istom periodu povećana za preko 1,1 milijardu KM (u 2018. godini su veća za 27,32% u odnosu na 2013. godinu).

Također, ukazujemo da je ovaj Sindikat, zajedno sa ostala dva reprezentativna Sindikata institucija BiH uputio Zahtjev prema Vama, a kojim smo posebno tražili:

 • da se osnovica za obračun plaće poveća na minimalno 535,50 KM za 2020. godinu, koliko je i iznosila prije prvog smanjenja (2008.godine);
 • da se u 2020. godini od predviđenog povećanja prihoda (300 mil.KM) 100 mil.KM izdvoji za državni nivo, tj. da izdvajanja od indirektnih poreza iznose 850 mil. KM (umjesto dosadašnjih 750 mil.KM);
 •  Ukoliko bi povećanje prihoda bilo iznad planiranog iznosa od 300 mil.KM, tražimo da se izdvajanja za državni nivo utvrde u procentualnom iznosu kao i ostalim korisnicima, kako bi uposleni u institucijama BIH napokon postali izjednačeni sa uposlenim na nižim nivoima vlasti i kako bi jednako pratili trend povećanja troškova života.

Ističemo da ukoliko se ne budu planirala dovoljna sredstva za povećanje plaća zaposlenim na državnom nivou, bit ćemo prisiljeni poduzeti  sve Zakonom predviđene mjere kako bi ostvarili svoja prava, a prije svega dostigli približnu plaću kao na nižim nivoima vlasti, a što podrazumijeva i mogućnost štrajka upozorenja kao i kontinuiranog štrajka dok se ne riješe naši zahtjevi za usaglašavanjem plaća sa nižim nivoima vlasti. Sigurni smo da ćemo u saradnji sa ostala dva reprezentatina Sindikata na državnom nivou istrajati na ostvarenju našeg cilja i da novi saziv Vijeća Ministara ima spremnog pregovarača kada su u pitanju i plaće, kao i Kolektivni ugovor na državnom nivou, te ostala prava po pitanju radnog statusa na državnom nivou.

U Prilogu: Grafički prikaz osnovnih podataka iz informacije

S poštovanjem,

                        Predsjednica Sindikata UNO

       ______________________

                                                                                              Ana  Mrnjavac, s.r.

 

Prilog:

Grafikon 1. Pregled izdvajanja od indirektnih poreza u odnosu na 2013. godinu

Posted in Aktuelnosti | Leave a comment

KOLEKTIVNI UGOVOR – INFORMACIJA

KOLEKTIVNI UGOVOR

ZA DRŽAVNE SLUŽBENIKE I ZAPOSLENIKE U INSTITUCIJAMA BIH

( usaglašen prijedlog teksta ispred Sindikata UINO )

Poštovani članovi,

ovim putem želimo Vas informirati da je Sindikat UINO dana 29.10.2019. godine usaglasio prijedlog teksta Kolektivnog ugovora za državne službenike i zaposlenike u institucijama BiH kojim se utvrđuju međusobna prava i obaveze Vijeća ministara BiH i reprezentativnih sindikata, a koja proizilaze iz rada i po osnovu rada državnih službenika i zaposlenika u institucijama BiH. Uskoro nas očekuje usaglašavanje ovog prijedloga sa druga dva reprezentativna sindikata, a zatim sa Vijećem ministara BiH.

Iz teksta KOLEKTIVNOG UGOVORA posebno izdvajamo sljedeće prijedloge našeg Sindikata:

 • Osnovica za obračun plata utvrđuje se u iznosu od 85% prosječne mjesečne neto plate u BiH
 • Plate zaposlenih u institucijama BiH ne mogu biti manje od plata zaposlenih na istom ili sličnom radnom mjestu na nižim organizacionim nivoima u državnoj upravi u BiH (entiteti, kantoni…)
 • Naknada za topli obrok ne može biti manja od 1 % od prosječne neto plate na nivou BiH
 • Regres za godišnji odmor je definisan u visini od 50% prosječne neto plate u BiH
 • Dodatak na plaću je utvrđen za sve zaposlene u UINO, a visina dodatka će zavisiti od statusa ovlaštenih lica, rada na terenu i ostalih zaposlenih lica (od 10% do 30%)
 • Uvećani su procenti povećanja plate u slučaju prekovremenog rada, rada u neradne dane, noćnog rada ili rada u dane državnih praznika (od 25% do 100%)
 • U slučaju kada zaposleni privremeno obavlja poslove drugog zaposlenog, duže od 15 dana, ima pravo na novčanu naknadu do 35% od njegove osnovne neto plate
 • Svi zaposleni u institucijama BiH imaju pravo na troškove smještaja, naknadu za odvojeni život, naknadu za privremeno raspoređivanje i naknadu za službeno putovanje (bez diskriminacije)
 • Povećani su iznosi jubilarnih nagrada za službu u institucijama BiH (od 1 do 2,5 prosj.neto plate)
 • Povećan je broj i vrsta kriterija za uvećanje broja plaćenih radnih dana godišnjeg odmora
 • Preciznije su definisani slučajevi za korištenje plaćenog i neplaćenog odsustva
 • Zaposleni su kolektivno osigurani od posljedica nesretnog slučaja tokom 24 sata
 • Poslodavac je dužan zaposlenim obezbijediti sistematski ljekarski pregled jednom u dvije godine
 • Uređeni su uslovi vezani za obavljanje sindikalnih aktivnosti, zaštita zaposlenih i pravo na štrajk
 • Upražnjena radna mjesta, uz konsultacije i saglasnost reprezentativnog sindikata, poslodavac je dužan popuniti ovim redom: internim premještajem, eksternim premještajem i javnim konkursom
 • U slučaju smrti zaposlenog, nezaposleni supružnik ili dijete ima prednost kod prijema na rad
 • U slučaju prekobrojnosti definisani su precizni kriteriji bodovnog sistema radnih mjesta
 • Zaštita članova reprezentativnog sindikata (radno pravni status i uslovi rada)

S poštovanjem,

Predsjednica Sindikata UINO

Ana  Mrnjavac

Posted in Aktuelnosti | Leave a comment