Pismo Direktoru

Broj: 23 / 9 – 03/20

Datum: 23.03.2020. godine

UPRAVA ZA INDIREKTNO-NEIZRAVNO OPOREZIVANJE

n/r dr. Miro Džakula, direktor

 

 Poštovani direktore, gospodine Džakula,

zbog krajnje ozbiljne epidemiološke situacije u državi uzrokovane virusom COVID-19., a i pored Vaše Naredbe i Naloga za postupanje, sa terena svakodnevno zaprimamo otvorena pisma zaposlenih UINO, kojima se uglavnom traži brža dostava sredstava za dezinfekciju i zaštitna oprema, maske i rukavice, neophodnih za zaštitu zdravlja svih zaposlenih UINO pri obavljanju radnih zadataka.

Svjesni smo činjenice da se, zbog prirode posla, u slučaju nepridržavanja mjera u ovoj vanrednoj situaciji cijela institucija može dovesti u najgoru situaciju, da se vrlo brzo svi možemo zaraziti, a što nitko od nas ne želi. Ukazujemo da mi nemamo rezervnih ljudi i svaki zaposleni „van stroja“ je nezamjenjiv.

Želimo podsjetiti kako je Sindikat UINO dao jasne preporuke u utvrđivanju minimuma procesa rada za vrijeme trajanja štrajka (što je također vanredna situacija), te se isto može preuzeti i sistemski propisati i za slučaj novonastale vanredne situacije. U tom smislu potrebno je definirati ključne točke: radne procese i radna mjesta koja moraju funkcionirati u svim vanrednim situacijama, uključujući i ovu u kojoj smo se našli pojavom koronavirusa.

Sindikat smatra da je neophodno osigurati minimum radnih procesa, prije svega omogućiti nesmetani promet roba, uz to izvršavati samo urgentne poslove u ostalim organizacionim jedinicama, osigurati protok informacija i dokumenata koje imaju oznaku hitnosti, dok bi kontrolne poslove trebalo svesti na minimum, upravni postupak i ostale postupke vezane za zakonom određene rokove također rješavati u umanjenom obimu i to isključivo one slučajeve (predmete) koji bi eventualno mogli doći u zastaru.

Osim održavanja redovnog funkcioniranja UINO i njenih organizacionih jedinica, kao reprezentativan Sindikat u UINO u obavezi smo kao prioritet tražiti poduzimanje svih mjera na zaštiti zdravlja zaposlenih u UINO i osiguranju zaštite na radu koja je propisana Zakonom o radu u institucijama BiH i pratećim podzakonskim aktima, a u ovim teškim trenucima i propisima nadležnih štabova civilne zaštite.

Ujedno molimo da institucija UINO, prioritetno, iznađe način da sve zaposlene koji rade u izravnom kontaktu sa strankama (zaposleni na graničnim prijelazima i u carinskim ispostavama), zbog jake izloženosti mogućoj infekciji, opremi boljom vrstom zaštite, te da se pored maski i rukavica nabave specijalni zaštitni kombinezoni, odnosno oprema koja bi pružala maksimaslnu zaštitu od infekcije.

Ljudski resurs je najvažniji i moramo biti svjesni šta naša služba znači za protok robe i snabdijevanje stanovništva. Bojimo se da, preduzimanjem mjera na dosadašnji način, ne izgubimo bitku sa virusom, čije bi posljedice bile nesagledive, samo jedan oboljeli kolega na granici znači izolaciju cijele smjene, a to vodi u bezizlaznu situaciju.

U vezi s tim, Sindikat predlaže sljedeće mjere:

  • brže snabdijevanje dovoljnim količinama zaštitne opreme i sredstava za dezinfekciju u organizacione jedinice UINO, posebno granične prijelaze i carinske ispostave, poštujući broj angažovanih zaposlenika i realne prioritete shodno obimu izloženosti riziku zaraze, nadležnostima i vrsti radnih zadataka organizacionih jedinica;
  • iznalaženje mogućnosti da se za zaposlene koji su u direktnom kontaktu s robom i sa strankama na graničnim prijelazima i carinskim ispostavama izvrši nabavka zaštitnih kombinezona i ostale opreme koja će osigurati maksimalnu zaštitu od infekcije;
  • redovna i pojačana dezinfekcija službenih vozila i objekata UINO;
  • maksimalno smanjenje broja uposlenih u sjedištima organizacionih jedinica, te ih usmjeravati da radne zadatke obavljaju od kuće bez dolaska na posao, ako priroda posla dozvoljava takvo postupanje;
  • jasnije definiranje odsustvovanja sa posla: roditelja djece iz vrtića i produženog boravka, kao i roditelja djece sa posebnim potrebama;
  • definiranje statusa zaposlenika: kroničnih bolesnika, onkološki tretiranih zaposlenika, zaposlenika koji koriste određene terapije sa težim zdravstvenim dijagnozama, kao i zaposlenika starijih od 60 godina,
  • medijski snažnije upoznati javnost o rizicima radnih zadataka, doprinosu i nadležnostima zaposlenika UINO pri radu na granici i prilikom carinjena roba u carinskim ispostavama, te kontakta s putnicima, jer je do sada carina potpuno marginalizirana od strane medija.

Uvidom u informacije s terena, a vezano za organizaciju rada, očigledno je da postoji različito postupanje istih organizacionih jedinica po regionalnim centarima, kao i različito postupanje od jedne do druge organizacione jedinice, tako da postoje organizacione jedinice gdje zaposleni rade po jedan dan u sedmici, organizacione jedinice gdje zaposleni rade pola radnog vremena, organizacione jedinice gdje zaposleni rade od kuće, kao i organizacione jedinice gdje svi zaposleni rade puno radno vrijeme sa vrlo lošom ili nikakvom zaštitom, a što izaziva dodatno nezadovoljstvo među uposlenima.

Uzimajući u obzir izloženo, pored gore predloženih mjera, Sindikat UINO traži donošenje jasne i nedvosmislene Odluke o organizaciji rada, rasporedu rada i radnog vremena za vrijeme trajanja epidemije koronavirusom, koju rukovodioci organizacionih jedinica treba jednoobrazno da primjenjuju.Na taj način bi eliminisali nezadovoljstvo i nejednak tretman zaposlenih u istim organizacionim jedinicama UINO.

Sindikat UINO ukazuje na potrebu rješavanja gore navedenog, prije svega u cilju zaštite svojih članova, kao i prevencije svih zaposlenih, te smo stanoviša da je samo zajedničkim mjerama institucije UINO i Sindikata moguće spriječiti potencijalno širenje epidemije prouzrokovane koronavirusom.

Smatramo da je institucija UINO već do sada kvalitetno odgovorila svojim zadacima, te da i ubuduće UINO i Sindikat zajednički moraju usmjeriti sve svoje kapacitete na rješavanju svih problema koji se pred nas postavljaju, posebno u ovoj kriznoj situaciji, iz razloga što je institucija UINO zajedničko dobro i briga, ne samo Sindikata i zaposlenih u instituciji UINO, nego i svakog pojedinca u BIH, koji je ovisan o protoku roba i snabdijevanju tržišta istim.

            S poštovanjem,

                              Predsjednica Sindikata UINO

       ______________________

                                                                                              Ana  Mrnjavac

Sadržaj je za registrovane članove web stranice! Ako ste postojeći korisnik, molimo Vas da se prijavite! Ukoliko niste registrovani, molimo da izvršite registraciju!

This entry was posted in Aktuelnosti. Bookmark the permalink.