Ponuda za sistematske preglede, osiguranje težih bolesti i osiguranje članova domaćinstva članova Sindikata UINO

Poštovani,

nakon potpisivanja Ugovora o kolektivnom osiguranju članova Sindikata UINO, svaki član sindikata je u 2019. godini, uplatom članarine, osiguran i od posljedica nesretnog slučaja-nezgode u toku i izvan radnog vremena (24 sata dnevno) i u bilo kojem mjestu u kojem se nalazi za vrijeme trajanja osiguranja.

Uzimajući u obzir da je radni zadatak svakog zaposlenika UINO stresan i odgovoran u kontinuitetu, a da propisima na državnom nivou nije kvalitetnije izvršeno zdravstveno zbrinjavanje zaposlenika, Sindikat UINO će ponuditi svojim članovima i njihovim porodicama najkvalitetnije i najpovoljnije oblike zdravstvenog osiguranja dok se ne riješi ovo pitanje potpisivanjem Kolektivnog ugovora.

S namjerom da što kvalitetnije zbrinemo članove sindikata (kako finansijski putem povećanja plata i ostalih naknada, tako i zdravstveno putem kvalitetnih programa osiguranja), dostavljamo anketnu ponudu svim članovima Sindikata UINO da se izjasne jednostavnim potpisivanjem obrasca u prilogu i dobrovoljnim izborom (jednog ili više) oblika osiguranja:

1. OSIGURANJE TEŽIH BOLESTI I HIRURŠKIH INTERVENCIJA (Triglav Osiguranje d.d.)
– za članove sindikata (2,5 KM – mjesečno) – Osigurana suma 2.500,00 KM
(Bolesti: infarkt, tumor, moždani udar, embolija pluća, bakterijski meningitis, encefalitis, koma, transplantacija organa, otkazivanje rada bubrega, sepsa, oboljenja jetre i pluća, oboljenja žlijezda, maligni tumori kože i dr.)

2. OSIGURANJE ČLANOVA DOMAĆINSTVA (Triglav Osiguranje d.d.)
– za domaćinstva članova sindikata (1 KM ili 2 KM ili 3 KM / mjesečno – po članu domaćinstva)
(Ovaj vid osiguranja podrazumijeva osiguranje od posljedica nesretnog slučaja i smrti usljed bolesti članova uže porodice koji čine zajedničko domaćinstvo člana sindikata)

3. SISTEMATSKI LJEKARSKI PREGLEDI (Adriatic Osiguranje d.d.)
– za članove sindikata (u 10 rata po 15,5 KM, nakon uplate 3 rate polica je operativna)
(Polica omogućava jednom godišnje sistematski pregled po posebnom zdravstvenom programu za žene i muškarce uključujući zdravstvene preglede u internoj ambulanti, kardiološkoj ambulanti, ultrazvučnom kabinetu, dijagnostičkoj laboratoriji renomiranih poliklinika u Sarajevu, Banjoj Luci, Mostaru, Tuzli, Bihaću i Bijeljini.)

Uplate rata se realizuju sa platne liste dobrovoljnim potpisivanjem obrasca u prilogu i nisu vezane za iznos sindikalne članarine. Sindikat UINO će servisirati usluge i komunikaciju sa osiguravajućim kućama.

Izjašnjavanje i dostavljanje potpisanih obrazaca je potrebno izvršiti do 14.06.2019. godine prema uputama na obrascu. Detaljnije pojedinosti o opisanim oblicima osiguranja su date u priloženim dokumentima.

Anketni obrazac (sistematski pregledi i osiguranja)

Informacije o pojedinim vrstama osiguranja:

Članovi domaćinstva

Sistematski pregled

Teže bolesti

Posted in Uncategorized | Leave a comment

SASTANAK MENADŽMENT UIO – SINDIKAT UIO

(Banja Luka, 14.03.2019.god.)

Dana 14.03.2019. godine održan je sastanak između predstavnika Sindikata UIO i rukovodstva Uprave za indirektno oporezivanje u prostorijama Središnjeg ureda UIO u Banjoj Luci.

Sastanku su prisustvovali predstavnici Sindikata UIO: Ana Mrnjavac, predsjednica Sindikata UIO, Nermin Jusić, predsjednik Upravnog odbora Sindikata UIO, Zoran Popović, predsjednik Skupštine Sindikata UIO, Milan Tomas, Darko Topić i Ratko Kovačević, članovi Upravnog odbora Sindikata UIO.

Ispred menadžmenta UIO prisutni su bili: Miro Džakula, direktor UIO, šef kabineta direktora UIO, pomoćnici direktora Sektora UIO i načelnici odjeljenja UIO.

Na sastanku su razmatrane slijedeće teme:

 1. uvjeti rada sindikalnih povjerenika u UIO
 2. pravilnik o radu u UIO
 3. napredovanje uposlenih unutar platnog razreda radnog mjesta
 4. odluka o drugim slučajevima plaćenog odsustva
 5. odluka o utvrđivanju minimuma procesa rada u UIO za vrijeme trajanja štrajka
 6. pravilnik o službenom odijelu uposlenih u UIO
 7. pravilnik o ovlaštenjima i ovlaštenim službenim osobama UIO
 8. pravilnik o novčanoj nagradi uposlenih u UIO
 9. pravilnik o premještanju uposlenih u UIO
 10. ispravnost vozila i opreme koju koriste uposleni u UIO
 11. službene iskaznice u UIO
 12. pravna zaštita članova sindikata u disciplinskim postupcima
 13. zaštita ličnih podataka zaposlenih UIO u akcijama i postupanjima SIPE i drugih agencija

Rukovodstvo UIO je upoznato sa informacijom da je Sindikat UIO reprezentativan sindikat uposlenih u UIO, a na osnovu Rješenja Vijeća ministara BiH, VM/SM broj 26/19 od 15.01.2019.godine.

Predsjednica Sindikata UIO ukratko je upoznala rukovodstvo UIO sa ciljevima rada Sindikata UIO u narednom periodu, a zatim se pristupilo razmatranju svake od navedenih tema predloženih za ovaj sastanak.

Direktor UIO je dao punu podršku rješavanju svih pitanja i tema o kojima se raspravljalo na sastanku, pri čemu je dogovoreno da se formiraju mješovite komisije i radni timovi od predstavnika UIO i Sindikata UIO koje će odrediti rokove izvršenja po temama, u skladu sa dogovorima na sastanku a koji se odnose na  na uvjete rada sindikalnih povjerenika u UIO, pravilnik o radu u UIO, odluku o drugim slučajevima plaćenog odsustva, odluku o utvrđivanju minimuma procesa rada u UIO za vrijeme trajanja štrajka, novi pravilnik o službenom odijelu uposlenih u UIO, reviziju predloženog pravilnika o ovlaštenjima i ovlaštenim službenim osobama UIO, reviziju pravilnika o novčanoj nagradi uposlenih u UIO, reviziju pravilnika o premještanju uposlenih u UIO, izdavanje novih službenih iskaznica u UIO i sve ostalo što je u nadležnosti institucije.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

10. susreti zaposlenih UIO

Sindikat Uprave za indirektno oporezivanje organizira 10. Susrete zaposlenih u UIO i poziva sve zaposlene na manifestaciju koja će se održati u Neumu, hotel “Zenit“, u periodu: 12.-14.04.2019.godine.

Cilj nam je ove susrete učiniti najmasovnijim do sada, kroz druženja, sportska natjecanja, zabavni program i ostale sadržaje, uz relaksaciju od napornog rada i svih stresova koje nosi svakodnevnica, a prvenstveno dajući značaj kolegijalnosti i jednakosti svih nas.

U sklopu manifestacije u subotu bit će organizirana Mušulijada, a u nedjelju planiran je i turistički izlet u Dubrovnik, za koji troškove snosi Sindikat UIO.

Kao i do sada, prijevoz će biti organiziran iz gradova: Banja Luka, Mostar, Sarajevo i Tuzla.

I ove godine očekuje se masovni odaziv zaposlenih iz svih regionalnih centara i iz Središnjeg ureda.

Plakat NEUM 2019 (obavijest)

Posted in Aktuelnosti | Leave a comment

Rezultati rada reprezentativnog Sindikata UINO

Drage kolegice, poštovane kolege i članovi Sindikata UINO,
 
želim ukratko da Vas upoznam sa aktivnostima i rezultatima rada Sindikata UINO u 2018.godini:
 
1.    Reprezentativnost Sindikata UINO:
 
Sindikat UINO je postao reprezentativan Sindikat uposlenih u UINO, a na osnovu odluke Vijeća ministara BiH sa 163. sjednice održane 15.01.2019. godine. Kao reprezentativan Sindikat, u skladu sa članom 94. Zakona o radu u institucijama BiH, imamo zakonsko pravo da budemo konsultovani prije donošenja općih akata koji se tiču radnog odnosa i plaća naših članova, da pratimo zakonitost postupanja poslodavca u vezi radnih odnosa, da prijavimo svaku povredu nezakonitog postupanja Upravnom inspektoratu i da pomažemo i zastupamo članove Sindikata u slučajevima povrede njihovih radnih prava.
 
2.    Odluke Vijeća ministara BiH (TOPLI OBROK I PRIJEVOZ)
 
Obraćanje Sindikata UINO prema Vijeću ministara (mart, juni, august 2018.godine) je urodilo plodom i rezultiralo odlukama Vijeća ministara BiH o povećanju novčane naknade za topli obrok i naknade za prijevoz na posao, a koje će biti primjenjene u 2019. godini:
          Odluka o izmjeni Odluke o visini novčane naknade uposlenim u institucijama Bosne i Hercegovine za ishranu tijekom rada (sa 165. sjednice Vijeća ministara BiH)
ODLUKOM JE PREDVIĐENO POVEĆANJE IZNOSA DNEVNE NAKNADE ZA ISHRANU TIJEKOM RADA (TOPLI OBROK) SA 6,00 KM NA 8,00 KM, A PRIMJENA JE OD 01.07.2019. GODINE.
          Odluka o izmjeni Odluke o visini, načinu i postupku ostvarivanja prava na naknadu za prijevoz na posao i prijevoz s posla u institucijama BiH (Obavijest Vijeća ministara od 24.12.2018.godine)
ODLUKOM JE PREDVIĐENA KOREKCIJA MAKSIMALNOG IZNOSA MJESEČNE NAKNADE TROŠKOVA PRIJEVOZA SA 300,00 KM NA 315,00 KM. BROJ DNEVNIH NAKNADA U MJESECU NE MOŽE BITI VEĆI OD 23.
PREDVIĐENO JE POVEĆANJE IZNOSA DNEVNE ODNOSNO SEDMIČNE NAKNADE ZA 5%.
ZAPOSLENIM ČIJE JE MJESTO RADA UDALJENO OD MJESTA PREBIVALIŠTA OD 1 DO 5 KILOMETARA OBRAČUNAVAT ĆE SE PO JEDINSTVENOJ NAKNADI U IZNOSU OD 2,31 KM.
 
3.    Početak pregovora i dijaloga Sindikat UINO-Direktor UINO
 
Nakon konačnog ostvarenja statusa reprezentativnog Sindikata, Sindikat UINO se u februaru 2019. godine obratio direktoru UINO i Kabinetu direktora UINO sa zahtjevom za početak dijaloga i pregovaranja po slijedećim temama:
     uslovi rada sindikalnih povjerenika u UINO (definisati uslove, odsustvo, oprema, komunikacija …),
     pravilnik o radu zaposlenika u UINO (kvalitetnije urediti uslove rada i prava zaposlenih UINO),
     napredovanje zaposlenih unutar platnog razreda radnog mjesta (početi primjenu u skladu sa rokovima),
     odluka o drugim slučajevima plaćenog odsustva (definisati precizno druge slučajeve plaćenog odsustva),
     odluka o utvrđivanju minimuma procesa rada u UINO za vrijeme štrajka (završiti hitno odluku),
     pravilnik o službenom odijelu uposlenih u UINO (kvalitet odijela, redovna zamjena, učešće sindikata…),
     pravilnik o ovlaštenjima i ovlaštenim službenim licima UINO (izmjene, uključenje sindikata),
     pravilnik o novčanoj nagradi zaposlenih u UINO (primjena i definisanje novih uslova…),
     pravilnik o premještanju zaposlenih u UINO (uključivanje sindikata i zaštita radnih prava),
     ispravnost vozila i opreme koju koriste zaposleni u UINO (uslovi, nadzor, odgovornost, sigurnost …).
 
4.    Kontinuiran i redovan rad organa Sindikata UINO (bez naknada, volonterski)
 
Od početka rada organa Sindikata UINO (januar 2018.g.) održane su 3 sjednice Skupštine Sindikata UINO, 6 sjednica Upravnog odbora Sindikata UINO, 5 sjednica Komisije za raspodjelu sredstava Fonda solidarnosti, sjednice ostalih radnih komisija Sindikata UINO i konstantna obraćanja Predsjednice Sindikata UINO prema Vijeću ministara BiH, Direktoru UINO, drugim sindikalnim organizacijama i savezima, odgovornim licima vezano za sindikalne susrete i skupove, sponzorima, donatorima, osiguranjima, pravnim licima radi ugovaranja raznih pogodnosti za članove.
Sindikat UINO je u 2018. godini usmjerio sredstva iz članarina Sindikata u kolektivno osiguranje svih članova Sindikata UINO u iznosu od 40.000,00 KM, na osnovu čega su članovi (koji su pretrpjeli nezgode) naplatili oko 25.000,00 KM. Nadalje, iz Fonda solidarnosti isplaćeno je članovima sindikata 11.000,00 KM za 37 slučajeva težih bolesti, smrti i odlaska u penziju-mirovinu. Osim navedenog, Sindikat UINO je iz sredstava članarine podijelio 436 novogodišnjih paketića za djecu članova sindikata, iz istih sredstava  plaćen je prijevoz autobusima na sve manifestacije koje organizuje Sindikat UINO, a plaćeni su i prigodni pokloni za 600 žena članica Sindikata UINO povodom 8.marta-Međunarodnog dana žena.
 
 
Sindikat UINO je od početka u potpunosti transparentan i otvoren.
 
Svaka Vaša sugestija i primjedba je dobrodošla.
 
Od Vas smo dobili povjerenje, od Vas očekujemo podršku i u daljem radu, kao i potpuno razumijevanje,
 
samo zajedničkim djelovanjem stižemo do ostvarenja svih postavljenih ciljeva SUINO.
 
 
S poštovanjem,
 
ANA MRNJAVAC
Predsjednica Sindikata UINO
 
Description: cid:image001.png@01D3701C.A0A43E70 
Posted in Aktuelnosti | Leave a comment

6. Sjednica Upravnog odbora Sindikata UINO

Dana 23.02.2019. godine održana je 6. Sjednica Upravnog odbora Sindikata Uprave za indirektno-neizravno oporezivanje.

Na sjednici su predložene i razmatrane buduće aktivnosti Sindikata UINO nakon što je Vijeće ministara BiH na svojoj 163. sjednici održanoj 15.01.2019. godine donijelo Rješenje o potvrđivanju reprezentativnosti Sindikata UINO. Potvrđivanjem reprezentativnosti Sindikat UINO je dobio punu pravnu snagu i odgovornost da pokrene niz aktivnosti prema menadžmentu UINO, Upravnom odboru UINO i Vijeću ministara BiH.

Članovi Upravnog odbora SUINO iz regionalnih centara Banja Luka, Sarajevo, Mostar, Tuzla i iz Središnjeg ureda dogovorili su hitno zakazivanje sastanka sa direktorom UINO i hitno obraćanje Vijeću ministara BiH po slijedećim pitanjima:

 • početak Kolektivnog pregovaranja,
 • povećanje osnovice za plate,
 • povećanje ili ujednačavanje iznosa toplog obroka i regresa sa državnim službenicima ostalih nivoa vlasti BiH,
 • otklanjanje diskriminacije po pitanju troškova odvojenog života i smještaja,
 • naknade za prijevoz prilagoditi stvarnim troškovima,
 • početak procesa napredovanja po platnim razredima,
 • osiguranje na poslu i redovni sistematski pregledi,
 • novi pravilnik o ovlaštenjima i ovlaštenim službenim licima UINO,
 • definisanje ostalih slučajeva plaćenog odsustva,
 • novi pravilnik o službenom odijelu i legitimaciji uposlenih u UINO,
 • uslovi za rad Sindikata UINO i sindikalnih povjerenika u UINO.

Osim ovih najvažnijih tema za Sindikat UINO i sve zaposlene u UINO, na sjednici je između ostalog, usvojen i Financijski izvještaj SUINO za 2018. godinu koji je prezentirala i pripremila Predsjednica Sindikata UINO. Dogovoreno je da se Finansijski izvještaj prezentuje putem web stranice Sindikata, kako bi svi članovi bili upoznati o raspodjeli sredstava u prvoj godini rada Sindikata, a što je ujedno obaveza i dužnost Sindikata na godišnjem nivou. Analiza Finansijskog izvještaja je pokazala da su sredstva korištena prema finansijskom planu za 2018. godinu i to u omjeru:

 • 70% sredstava od članarine je upotrijebljeno za osiguranje članova Sindikata od nezgode na i van posla i pomoć putem Fonda solidarnosti,
 • 29% sredstava od članarine je korišteno za tekuće troškove rada sindikata, održavanje sjednica Upravnog odbora i Skupštine sindikata, kao i ostale manifestacije u organizaciji Sindikata.
 • 1% sredstava od članarine je usmjereno u fond za štrajk.

Na Sjednici su razmatrani i:

 • Izvještaj o radu Komisije za raspodjelu sredstava Fonda solidarnosti za 2018. godinu,
 • Izvještaj sa manifestacije obilježavanja godišnjice osnivanja Sindikata UINO-Vlašić 2018 i
 • Izvještaj o podjeli novogodišnjih paketića za djecu članova sindikata.

Za novog člana Upravnog odbora SUINO, ispred RC Mostar imenovan je Milan Tomas.
Upravni odbor je donio odluku da rješavanje po žalbama na rješenja Komisije za raspodjelu sredstava Fonda solidarnosti prepusti Drugostupanjskoj komisiji Sindikata UINO.

Upravni odbor SUINO donio je odluku da se povodom obilježavanja 8. marta-Međunarodnog Dana žena svim ženama-članovima Sindikata UINO dodjele prigodni poklon-paketi.

Također, nastavljajući tradiciju organizovanja susreta zaposlenih u UINO, odlučeno je da se organizuju 10.Susreti zaposlenih UINO u Neumu u terminu od 12-14.04.2019. godine pod istim uslovima kao prethodne godine.

Predsjednica Sindikata

Ana Mrnjavac

Posted in Aktuelnosti | Leave a comment