Sastanak Sindikata na državnom nivou

Temeljem potpisanog Sporazuma o suradnji reprezentativnih sindikata na razini institucija Bosne i Hercegovine, 11.09.2019.godine u prostorijama Parlamentarne skupštine, održan je sastanak predsjednika i članova upravnih odbora Samostalnog sindikata državnih službenika i uposlenika u institucijama BiH, Sindikata Uprave za indirektno/neizravno oporezivanje i Saveza sindikata policijskih organa u BiH. Glavna tema sastanka je bila „Kolektivni ugovor“, odnosno ne postojanje Kolektivnog ugovora za uposlenike državnih institucija, a raspravljalo se i o drugim bitnim pitanjima i problemima uposlenih u institucijama BiH.

Predstavnici sva tri reprezentativna Sindikata su usuglasili zajedničke aktivnosti u narednom periodu, a koje se tiču poboljšanja statusa svih kategorija uposlenih u institucijama BIH.

Prioritet će biti Kolektivni ugovor,  zahtjev za povećanje osnovice za obračun plaće i regresa za 2020.godinu, kao i rješavanje drugih statusnih pitanja za uposlene u institucijama BiH.

Sadržaj je za registrovane članove web stranice! Ako ste postojeći korisnik, molimo Vas da se prijavite! Ukoliko niste registrovani, molimo da izvršite registraciju!

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.