Zahtjev za povećanje osnovice za obračun plaće

Aktom broj: 41/3-05/19  od 10.05.2019.godine, obratili smo se Vijeću/Savjetu/ ministara BiH, tražeći povećanje visine osnovice za obračun plaće uposlenim u institucijama BiH za 2020. godinu. Naglasili smo da je, prilikom donošenja Odluke o visini osnovice za obračun plaće uposlenim u institucijama BiH za 2020. godinu, potrebno uzeti u obzir  okolnosti koje se odnose na financijske tokove u BiH, konstantan priliv sredstava u proračun, te utvrditi osnovicu u minimalnom iznosu od 65% – 70% od prosječne neto plaće u BiH.

Ukazano je da je član 7. pod 1. Zakona o plaćama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine izmjenjen u 2012. godini, usljed čega je osnovica za obračun plaće uposlenim u institucijama BiH smanjena i od tada iznosi 475,69 KM. Kao što je vidljivo iz tablice u prilogu akta, prosječna plaća na razini BiH je od 2012. godine povećana sa 826,00 KM na 875,00 KM, tj. za 5,93%, a u ovom trenutku iznosi preko 900 KM.

Povećanje prosječne plaće na svim razinama (osim državnog) dovodi do konstantnog povećanja plaća u javnom i  privatnom sektoru. Tako danas imamo situaciju, da državni službenik na nivou stručnog suradnika ima istu plaću kao radnik u pojedinim granama privatnog sektora sa srednjom stručnom spremom. Ako uporedimo plaće državne sa entitetskim, znatna je razlika do nivoa šefa unutarnje organizacione jedinice, pri čemu je taj iznos na entitetskim i nižim razinama veći i do 400,00 KM, u zavisnosti od entiteta i radnog mjesta iste razine.

Naglasili smo da se prihodi za 70% proračuna generiraju iz indirektnih/neizravnih poreza putem institucije UINO, a da je upravo ova kategorija uposlenih, ovakvim postupanjem najviše oštećena. Naime, kako se od 2014. godine bilježi kontinuirano povećanje naplate prihoda od prosječno 5% godišnje, sve benefite od istog ostvaruju samo entiteti, a u zadnje dvije godine iste realiziraju u vidu povećanja plaća i naknada u javnom sektoru na svim razinama. Usljed toga postoji tendencija stalnog prelaska stručnih kadrova sa državne razine u institucije nižih razina (entitetske, županijske/kantonalne i općinske), jer su bolje plaćeni za sličan, a mnogo manje odgovoran posao.

            Slijedom navedenog, a u cilju poboljšanja materijalnog statusa uposlenih na državnoj razini tražili smo da se osnovica za obračun plaće uposlenim u institucijama BiH za narednu godinu usvoji u visini od 65-70% od prosječne neto plaće na nivou BiH,  te ukoliko financijska sredstva na razini tekućeg proračuna nisu dovoljna za povećanje plaća, potrebno je iznaći mogućnost i tražiti povećanje sredstava državnog proračuna, a u cilju ispravke već i previše propuštenog (od 2012.godine) prema uposlenima u institucijama BiH.

POVEĆANJE OSNOVICE ZA OBRAČUN PLAĆE UPOSLENIM U INSTITUCIJAMA BIH

Sadržaj je za registrovane članove web stranice! Ako ste postojeći korisnik, molimo Vas da se prijavite! Ukoliko niste registrovani, molimo da izvršite registraciju!

This entry was posted in Aktuelnosti. Bookmark the permalink.