Pismo Direktoru

Broj: 23 / 9 – 03/20

Datum: 23.03.2020. godine

UPRAVA ZA INDIREKTNO-NEIZRAVNO OPOREZIVANJE

n/r dr. Miro Džakula, direktor

 

 Poštovani direktore, gospodine Džakula,

zbog krajnje ozbiljne epidemiološke situacije u državi uzrokovane virusom COVID-19., a i pored Vaše Naredbe i Naloga za postupanje, sa terena svakodnevno zaprimamo otvorena pisma zaposlenih UINO, kojima se uglavnom traži brža dostava sredstava za dezinfekciju i zaštitna oprema, maske i rukavice, neophodnih za zaštitu zdravlja svih zaposlenih UINO pri obavljanju radnih zadataka.

Svjesni smo činjenice da se, zbog prirode posla, u slučaju nepridržavanja mjera u ovoj vanrednoj situaciji cijela institucija može dovesti u najgoru situaciju, da se vrlo brzo svi možemo zaraziti, a što nitko od nas ne želi. Ukazujemo da mi nemamo rezervnih ljudi i svaki zaposleni „van stroja“ je nezamjenjiv.

Želimo podsjetiti kako je Sindikat UINO dao jasne preporuke u utvrđivanju minimuma procesa rada za vrijeme trajanja štrajka (što je također vanredna situacija), te se isto može preuzeti i sistemski propisati i za slučaj novonastale vanredne situacije. U tom smislu potrebno je definirati ključne točke: radne procese i radna mjesta koja moraju funkcionirati u svim vanrednim situacijama, uključujući i ovu u kojoj smo se našli pojavom koronavirusa.

Sindikat smatra da je neophodno osigurati minimum radnih procesa, prije svega omogućiti nesmetani promet roba, uz to izvršavati samo urgentne poslove u ostalim organizacionim jedinicama, osigurati protok informacija i dokumenata koje imaju oznaku hitnosti, dok bi kontrolne poslove trebalo svesti na minimum, upravni postupak i ostale postupke vezane za zakonom određene rokove također rješavati u umanjenom obimu i to isključivo one slučajeve (predmete) koji bi eventualno mogli doći u zastaru.

Osim održavanja redovnog funkcioniranja UINO i njenih organizacionih jedinica, kao reprezentativan Sindikat u UINO u obavezi smo kao prioritet tražiti poduzimanje svih mjera na zaštiti zdravlja zaposlenih u UINO i osiguranju zaštite na radu koja je propisana Zakonom o radu u institucijama BiH i pratećim podzakonskim aktima, a u ovim teškim trenucima i propisima nadležnih štabova civilne zaštite.

Ujedno molimo da institucija UINO, prioritetno, iznađe način da sve zaposlene koji rade u izravnom kontaktu sa strankama (zaposleni na graničnim prijelazima i u carinskim ispostavama), zbog jake izloženosti mogućoj infekciji, opremi boljom vrstom zaštite, te da se pored maski i rukavica nabave specijalni zaštitni kombinezoni, odnosno oprema koja bi pružala maksimaslnu zaštitu od infekcije.

Ljudski resurs je najvažniji i moramo biti svjesni šta naša služba znači za protok robe i snabdijevanje stanovništva. Bojimo se da, preduzimanjem mjera na dosadašnji način, ne izgubimo bitku sa virusom, čije bi posljedice bile nesagledive, samo jedan oboljeli kolega na granici znači izolaciju cijele smjene, a to vodi u bezizlaznu situaciju.

U vezi s tim, Sindikat predlaže sljedeće mjere:

 • brže snabdijevanje dovoljnim količinama zaštitne opreme i sredstava za dezinfekciju u organizacione jedinice UINO, posebno granične prijelaze i carinske ispostave, poštujući broj angažovanih zaposlenika i realne prioritete shodno obimu izloženosti riziku zaraze, nadležnostima i vrsti radnih zadataka organizacionih jedinica;
 • iznalaženje mogućnosti da se za zaposlene koji su u direktnom kontaktu s robom i sa strankama na graničnim prijelazima i carinskim ispostavama izvrši nabavka zaštitnih kombinezona i ostale opreme koja će osigurati maksimalnu zaštitu od infekcije;
 • redovna i pojačana dezinfekcija službenih vozila i objekata UINO;
 • maksimalno smanjenje broja uposlenih u sjedištima organizacionih jedinica, te ih usmjeravati da radne zadatke obavljaju od kuće bez dolaska na posao, ako priroda posla dozvoljava takvo postupanje;
 • jasnije definiranje odsustvovanja sa posla: roditelja djece iz vrtića i produženog boravka, kao i roditelja djece sa posebnim potrebama;
 • definiranje statusa zaposlenika: kroničnih bolesnika, onkološki tretiranih zaposlenika, zaposlenika koji koriste određene terapije sa težim zdravstvenim dijagnozama, kao i zaposlenika starijih od 60 godina,
 • medijski snažnije upoznati javnost o rizicima radnih zadataka, doprinosu i nadležnostima zaposlenika UINO pri radu na granici i prilikom carinjena roba u carinskim ispostavama, te kontakta s putnicima, jer je do sada carina potpuno marginalizirana od strane medija.

Uvidom u informacije s terena, a vezano za organizaciju rada, očigledno je da postoji različito postupanje istih organizacionih jedinica po regionalnim centarima, kao i različito postupanje od jedne do druge organizacione jedinice, tako da postoje organizacione jedinice gdje zaposleni rade po jedan dan u sedmici, organizacione jedinice gdje zaposleni rade pola radnog vremena, organizacione jedinice gdje zaposleni rade od kuće, kao i organizacione jedinice gdje svi zaposleni rade puno radno vrijeme sa vrlo lošom ili nikakvom zaštitom, a što izaziva dodatno nezadovoljstvo među uposlenima.

Uzimajući u obzir izloženo, pored gore predloženih mjera, Sindikat UINO traži donošenje jasne i nedvosmislene Odluke o organizaciji rada, rasporedu rada i radnog vremena za vrijeme trajanja epidemije koronavirusom, koju rukovodioci organizacionih jedinica treba jednoobrazno da primjenjuju.Na taj način bi eliminisali nezadovoljstvo i nejednak tretman zaposlenih u istim organizacionim jedinicama UINO.

Sindikat UINO ukazuje na potrebu rješavanja gore navedenog, prije svega u cilju zaštite svojih članova, kao i prevencije svih zaposlenih, te smo stanoviša da je samo zajedničkim mjerama institucije UINO i Sindikata moguće spriječiti potencijalno širenje epidemije prouzrokovane koronavirusom.

Smatramo da je institucija UINO već do sada kvalitetno odgovorila svojim zadacima, te da i ubuduće UINO i Sindikat zajednički moraju usmjeriti sve svoje kapacitete na rješavanju svih problema koji se pred nas postavljaju, posebno u ovoj kriznoj situaciji, iz razloga što je institucija UINO zajedničko dobro i briga, ne samo Sindikata i zaposlenih u instituciji UINO, nego i svakog pojedinca u BIH, koji je ovisan o protoku roba i snabdijevanju tržišta istim.

            S poštovanjem,

                              Predsjednica Sindikata UINO

       ______________________

                                                                                              Ana  Mrnjavac

Posted in Aktuelnosti | Leave a comment

Kolektivno osiguranje članova Sindikata

Poštovani članovi Sindikata UINO,

želimo Vas obavijestiti da je od 01.03.2020. godine do 01.03.2021. godine svaki član Sindikata UINO  kolektivno osiguran od posljedica nezgode kod osiguravajuće kuće ADRIATIC OSIGURANJE D.D. Sarajevo.

ADRIATIC OSIGURANJE D.D. je lider na tržištu osiguranja Bosne i Hercegovine i dio je Koncerna Agram, jednog od najvećih gospodarskih subjekata u jugoistočnoj Europi s respektabilnim investicijskim potencijalom, koji posluje u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Austriji i Italiji.

Uplaćivanjem sindikalne članarine, iznos od 3 KM se automatski uplaćuje za osiguranje od nezgode svakog člana Sindikata UINO za slijedeće osigurane slučajeve:

  1. SMRT USLIJED NEZGODE                                                  35.000,00 KM
  2. TRAJNI INVALIDITET                                                           87.000,00 KM
  3. DNEVNA NAKNADA U BOLNICI ZBOG NEZGODE             25,00 KM
  4. SMRT USLIJED BOLESTI                                                       4.000,00 KM
  5. TROŠAK LIJEČENJA                                                              25.000,00 KM

Osiguranje važi 24h dnevno u toku i izvan radnog vremena bez prostornog ograničenja.

Nesretnim slučajem smatra se svaki iznenadan i od volje osiguranika neovisan događaj koji, djelujući uglavnom izvana i naglo na tijelo osiguranika, ima za posljedicu njegovu smrt, potpuni ili djelomični invaliditet, prolaznu nesposobnost za rad ili pogoršanje zdravlja koje zahtijeva liječničku pomoć.

Obrazac prijave nesretnog slučaja, policu i opće i dopunske uvjete dostavljen je putem mail-a na upoznavanje, a isti će biti objavljeni i na web stranici Sindikata UINO (www.suino.ba). Za pristup morate biti prijavljeni na samoj stranici.

Prijave nesretnog slučaja možete izvršiti putem obrasca prijave (u prilogu) u podružnicama ADRIATIC OSIGURANJA D.D. (Banja Luka, Sarajevo, Mostar, Tuzla, Bihać, Zvornik, Brčko, Zenica, Livno, Gradiška i dr.)

Za sve potrebne informacije i pomoć oko tumačenja uslova osiguranja možete se obratiti na adresu admin@suino.ba

Slučajevi koji su se desili do 01.03.2020. godine su osigurani kod osiguravajuće kuće TRIGLAV OSIGURANJA D.D.

Sindikat UINO

Posted in Aktuelnosti | Leave a comment

ODRŽAN SASTANAK U VIJEĆU MINISTARA

Na sastanku, na kojem su uz predsjednicu našeg Sindikata Anu Mrnjavac sudjelovali i predsjednik Saveza sindikata policijskih organa u BiH Dragan Krvavac i predsjednica Samostalnog sindikata državnih službenika i uposlenika u institucijama BiH Lejla Čopelj, te ministri u Vijeću ministara BiH – financija i trezora Vjekoslav Bevanda, sigurnosti Fahrudin Radončić i pravde Josip Grubeša, razgovaralo se o mogućnostima iznalaženja rješenja za probleme s kojima se susreću uposleni u institucijama BiH.

Predsjedatelj VM Zoran Tegeltija ovom prilikom je istakao da je novi saziv Vijeća ministara opredijeljen za socijalni dijalog u cilju poboljšanja statusa uposlenika te iskazao spremnost za početak procesa kolektivnog pregovaranja.

Tijekom razgovora predsjedatelj Tegeltija je naglasio da je nužno da se prevladaju nesporazumi i da se dođe do potpisivanja općeg kolektivnog ugovora koji predstavlja osnovu za reguliranje međusobnih odnosa i koji jamči prava uposlenika.

Predsjedatelj Tegeltija je naglasio da je u ovom trenutku prioritetno pitanje plaća i pravednosti u njihovoj raspodjeli.

Predsjednica SUINO Ana Mrnjavac je pozdravila nazočne i ukazala na goruće probleme u Upravi za neizravno oporezivanje sa kojima se susreće i Sindikat i svi zaposleni, a prije svega misli se na plaće i naknade. Istaknula je da su osnovice za obračun plaća u institucijama BIH dva puta smanjene, te iako se zadnje umanjenje odnosilo na period 01.05.2012. do 31.12.2012.godine, isto je zadržano do danas, a što je nedopustivo.

Podsjetila je da se od indirektnih poreza za proračun na razini BiH u zadnjih 6 godina izdvaja konstantno 750 milijuna KM, dok je povećanje značajno za sve ostale niže razine vlasti pri čemu je, poredeći samo 2013. i 2018.godinu, evidentno da je u FBIH došlo do uvećanja izdvajanja za 718 mil.KM, u RS-u za 340 mil.KM., a u BD 39 mil.KM, dok na razini države nije bilo uvećanja niti za jednu KM.

U razgovoru se osvrnula i na koeficijente, pri čemu je istakla da je ogromna razlika između najnižeg i najvišeg koeficijenta, a u instituciji UINO kreće se od 1,00 do 8,20, a što je nerealno i ničim opravdano, te da, slijedom istoga, ukoliko bi i došlo do povećanja osnovice za plaće ta razlika bila bi još i veća.

Stoga smatra da je prioritet povećati izdvajanja iz proračuna za razinu institucija BIH, izvršiti pravilnu raspodjelu sredstava na plaće i naknade, a prije svega preispitati i približiti koeficijente, kako bi se povećanje plaće izvršilo pravedno, u smislu smanjenja razlika između najviše i najniže plaće. Istakla je kako je podjela stimulacija i nagrada izazvala još veće nezadovoljstvo unutar institucija, iz razloga što su pojedini više puta uzastopno nagrađivani, dok pojedini, koji naporno i odgovorno rade uopće nemaju izgleda za bilo takvu vrstu naknade. U tom kontekstu smatra da bi se i ta sredstva trebala drugačije, namjenski rasporediti na pravilno uvećanje plaća, na što je naišla na odobravanje od strane ministra Vjekoslava Bevande.

Nadalje, osvrnula se na ranije upućene zahtjeve Sindikata i ukazala koliko je uvećanje prihoda od neizravnih poreza u prva dva mjeseca 2020. u odnosu na prethodnu godinu.
U svim točkama, od strane Predsjedavajućeg, kao i resornih ministara, dobila je punu podršku, te je dogovoreno daljnje zajedničko djelovanje u procesu i kolektivnog pregovaranja i izmjenama i dopunama postojećih zakona, prije svega Zakona o plaćama i naknadama u institucijama BIH.

Na sastanku je dogovoreno da se u sljedećih deset dana formira radna skupina koju će činiti predstavnici Vijeća ministara i sindikata na razini institucija BiH, a koja će raditi na sustavnom rješavanju otvorenih pitanja.

Predstavnici sindikata ovom prilikom su iskazali zahvalnost na razumijevanju na koje su naišli te istaknuli da će u idućem razdoblju nastaviti da, kroz partnerski odnos sa Vijećem ministara, djeluju u pravcu unaprjeđenja materijalnog položaja zaposlenih.

Posted in Aktuelnosti | Leave a comment

Situacija u vezi COVID – 19 – Korona virusa

Poštovani Članovi Sindikata UINO,

zbog pojave Korona virusa i krizne situacije u kojoj smo se iznenada našli, a uzimajući u obzir mjere propisane „Naredbom“ i „Nalogom za postupanje“ od strane menadžmenta svjesni smo ozbiljnosti situacije koja vlada u našem radnom okruženju. U vezi s tim 13.03.2020.godine Sindikat se obratio Središnjem uredu UINO i UO UINO tražeći pojačane mjere zaštite i posebne upute za ponašanje u kriznoj situaciji koja nas je zadesila. Preporuka je: smanjiti sve aktivnosti na minimum, ali osigurati da se radni procesi odvijaju kontinuirano, uz adekvatnu raspodjelu svih resursa posebno ljudskih.

Nismo sigurni da se taj postupak provodi jednako u svim OJ, iz razloga što je sve prepušteno šefovima koji različito tumače „Nalog“, samim tim različito i postupaju…

Dosta Vas je nezadovoljno, pojedini smatraju da se i u ovim kriznim odlukama ne poštuje pojedinac, a prije svega: čovjek! Uzimajući sve to u obzir, kao predsjednica Sindikata iniciram HITNO održavanje vanredne elektronske sjednice Upravnog odbora Sindikata UINO koja će aktivno uključiti Predsjednika Skupštine i Predsjednicu Sindikata, a čiji je zadatak: tražiti od menadžmenta HITNO rješavanje svih problema vezanih za organizaciju rada u vrijeme vanredne situacije koja nas je zadesila pojavom COVID 19.

Kako bi što više zastupali Vas, Vaše interese i Vaše zahtjeve molim da na email suinobih@uino.gov.ba ili u inbox ove stranice iznesete sve probleme s kojima se susrećete u radu u ovim kriznim danima.

Unaprijed hvala,

Ana Mrnjavac, predsjednica SUINO

Posted in Aktuelnosti | Leave a comment

Sastanak Sindikata sa predsjedavajućim Vijeća ministara

Predsjedavajući Vijeća ministara BiH, g. Zoran Tegeltija uputio je poziv Sindikatu UINO, uz ostala dva reprezentativna sindikata institucija BiH, za održavanje zajedničkog radnog sastanka (dana 04.03.2020.godine u 10 sati), a kojem bi prisustvovali i resorni ministri, što bi ujedno bio i prvi sastanak te vrste na kojem bi Sindikat UINO iznio sve, dugi niz godina nagomilavane i neriješene probleme u ovoj instituciji.

         

Poseban naglasak će biti na predstavljanju objektivnih potreba za većim izdvajanjem sredstava u proračun BiH za 2020. godinu, uz obavezno povećanje iznosa sredstava za državnu razinu, sa dosadašnjih 750 mil. KM (period 2013- 2019. godina). U vezi s tim očekujemo povećanje osnovica za plaće, kao i ostalih naknada, njihovu pravilnu raspodjelu i izjednačenje u plaćama sa nižim razinama vlasti, entitetima, BD, kantonima i općinama. Po prvi put je jedan predsjedavajući VM izrazio spremnost za dijalog i konkretno rješavanje ovog, za sve državne službenike i uposlenike, uključujući i UINO, temeljnog pitanja.

Sindikat UINO, predsjednica

Posted in Uncategorized | Leave a comment