Author Archives: adminsuino

Sastanak Sindikata na državnom nivou

Temeljem potpisanog Sporazuma o suradnji reprezentativnih sindikata na razini institucija Bosne i Hercegovine, 11.09.2019.godine u prostorijama Parlamentarne skupštine, održan je sastanak predsjednika i članova upravnih odbora Samostalnog sindikata državnih službenika i uposlenika u institucijama BiH, Sindikata Uprave za indirektno/neizravno oporezivanje … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Aktivnosti u vezi poboljšanja statusa zaposelnih u UIO

Glede dogovora sa sastanka koji je održan između rukovodstva Uprave za neizravno oporezivanje i predstavnika Sindikata UIO, dana 03.2019. godine u prostorijama Središnjeg ureda u Banjoj Luci  (informacija sa sastanka – link) želimo Vas izvjestiti da je Sindikat poduzeo konkretne … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Zahtjev za povećanje osnovice za obračun plaće

Aktom broj: 41/3-05/19  od 10.05.2019.godine, obratili smo se Vijeću/Savjetu/ ministara BiH, tražeći povećanje visine osnovice za obračun plaće uposlenim u institucijama BiH za 2020. godinu. Naglasili smo da je, prilikom donošenja Odluke o visini osnovice za obračun plaće uposlenim u … Continue reading

Posted in Aktuelnosti | Leave a comment

Imenovanje predstavnika Sindikata u Komisiju za plaće i naknade

Aktom broj: 08/04-34-6-2660-1/19 od 20.03.2019.godine Ministarstvo financija i trezora BIH obratilo se svim reprezentativnim sindikatima, zahtjevom za dostavu prijedloga člana Komisije za plaće i naknade, a pozivajući se na član 54. stav (1) Zakona o plaćama i naknadama u institucijama … Continue reading

Posted in Aktuelnosti | Leave a comment

Informacija za medije

20. juna 2019.godine u okviru konferencije “Turistički potencijali Bosne i Hercegovine sa aspekta sigurnosti” u organizaciji Sindikata državne agencije za istrage i zaštitu, upriličeno je potpisivanje Sporazuma o suradnji između reprezentativnih sindikata na razini institucija Bosne i Hercegovine, i to: … Continue reading

Posted in Aktuelnosti | Leave a comment