Author Archives: adminsuino

ODRŽANA 16. SJEDNICA UPRAVNOG ODBORA SUINO

Dana 09.07.2021. godine održana je 16. sjednica Upravnog odbora Sindikata Uprave za indirektno-neizravno oporezivanje, na kojoj su članovi Upravnog odbora SUINO iz regionalnih centara Banja Luka, Sarajevo, Mostar, Tuzla i Središnjeg ureda razmatrali problematiku iz okvira djelovanja Sindikata, a koja … Continue reading

Posted in Aktuelnosti | Leave a comment

ODRŽAN 1. RADNI SASTANAK ŠTRAJKAČKOG ODBORA SINDIKATA UINO

Sindikat UINO obratio se Vijeću ministara BiH, sukladno članku 13. stavak 1. i 2. Zakona o štrajku zaposlenih u institucijama Bosne i Hercegovine („Sl.Glasnik BiH“, br. 41/16, u daljem tekstu: Zakon o štrajku), a ističući sva sporna pitanja i nezadovoljstvo … Continue reading

Posted in Aktuelnosti | Leave a comment

SINDIKAT UINO NAJAVIO ŠTRAJK

Sindikat Uprave za indirektno – neizravno oporezivanje obratio se Vijeću ministara aktom broj: 42/9-03/21 od 15.03.2021. godine, sa svim spornim pitanjima i obrazloženjem konkretnih zahtjeva, pozivajući se na Zakon o štrajku zaposlenih u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, … Continue reading

Posted in Aktuelnosti | Leave a comment

INICIJATIVA ZA USVAJANJE PLANA VAKCINACIJE PROTIV COVID – 19

Sindikat UINO obratio se direktoru UINO sa zahtjevom da se na nivou UINO pripremi i usvoji Plan vakcinacije protiv COVID-19 koji će jasno odrediti prioritetne skupine zaposlenih za imunizaciju, kao i faze vakcinacije. Sindikat UINO se, dana 19.04.2021. godine, obratio … Continue reading

Posted in Aktuelnosti | Leave a comment

ODRŽANA VANREDNA SJEDNICA SKUPŠTINE SUINO – ODLUKA O ULASKU U ŠTRAJK

Dana 22.04.2021. godine održana je elektronska sjednica Skupštine Sindikata, na kojoj je razmotreno više pitanja značajnih za nastavak rada Sindikata, među kojima posebno izdvajamo pitanje ulaska Sindikata UINO u štrajk. Ukazujući na svu ozbiljnost problematike, delegati su odgovorno pristupili ovom … Continue reading

Posted in Aktuelnosti | Leave a comment