INICIJATIVA O ZAJEDNIČKOM DJELOVANJU I NASTUPU PREMA VIJEĆU-SAVJETU MINISTARA BIH

Sarajevo, 11.10.2018.god.

U zgradi institucija BiH, održan je okrugli stol Sindikata Uprave za indirektno-neizravno oporezivanje sa Savezom sindikata policijskih organa BiH (Granična policija BiH, Državna agencija za istrage i zaštitu-SIPA i Direkcija za koordinaciju policijskih tijela Bosne i Hercegovine) i Samostalnim sindikatom državnih službenika i zaposlenika u institucijama BiH koji je ujedno i organizator skupa. Raspravljalo se o svim značajnim pitanjima i izazovima sa kojima se sindikati susreću u svom radu, a data je i inicijativa za zajedničko djelovanje i istupanje prema Vijeću-Savjetu ministara BiH.

U fokusu rasprave i zaključaka sa ovog okruglog stola bitno je istaći skori početak kolektivnog pregovaranja, pitanje povećanja plaća i naknada državnih službenika i zaposlenika, zaštita radnih i socijalnih prava članova sindikata, poboljšanje uslova rada, edukacija sindikalnih povjerenika i članova sindikata, jedinstven zajednički nastup sindikalnih organizacija u institucijama BiH uvažavajući specifičnosti rada i odgovornosti svake pojedinačne sindikalne organizacije i institucije BiH.

Bogato iskustvo u postupcima rješavanja svih navedenih tema ponudio je i izložio gost ovog skupa, predsjednik Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama u FBiH, gospodin Samir Kurtović pri čemu je istakao da je na nivou FBiH potpisan Kolektivni ugovor za službenike organa uprave i sudske vlasti u FBiH na osnovu koga su jasno definisana i povećana radna prava, plaće, naknade i zaštita na radu svih službenika organa uprave i sudske vlasti u FBiH.

Ana Mrnjavac, predsjednica Sindikata UINO upoznala je prisutne sa rezultatima rada Sindikata UINO u prvoj godini njegovog djelovanja, pri čemu je naglasila da je u toku verifikacija reprezentativnosti sindikata, sklapanje sporazuma o uređenju uslova za obavljanje sindikalne djelatnosti u UINO i priprema aktivnosti za početak kolektivnog pregovaranja sa poslodavcem-Vijećem ministara BiH, a sve sa ciljem poboljšanja uvjeta rada i materijalnog položaja uposlenih u UINO. Ove aktivnosti su prepoznate i podržane od strane zaposlenih u UINO BIH, a što potvrđuje stalni pristup članstvu, do sada je pristupilo oko 1300 članova, pri čemu smo, iako najmlađi Sindikat: jedan od najvećih i najrespektabilnijih u institucijama Bosne i Hercegovine.

Sadržaj je za registrovane članove web stranice! Ako ste postojeći korisnik, molimo Vas da se prijavite! Ukoliko niste registrovani, molimo da izvršite registraciju!

This entry was posted in Aktuelnosti. Bookmark the permalink.