ODRŽAN 1. RADNI SASTANAK ŠTRAJKAČKOG ODBORA SINDIKATA UINO

Sindikat UINO obratio se Vijeću ministara BiH, sukladno članku 13. stavak 1. i 2. Zakona o štrajku zaposlenih u institucijama Bosne i Hercegovine („Sl.Glasnik BiH“, br. 41/16, u daljem tekstu: Zakon o štrajku), a ističući sva sporna pitanja i nezadovoljstvo radno pravnim statusom zaposlenih u UINO, aktima:

 • „Zahtjevi Sindikata UINO prema Vijeću ministara BiH“ od 15.03.2021.godine i
 • „Najava štrajka – SUINO“ od 06.05.2021.godine,                                                                   na koja nikada nije stigao odgovor.

Posljedica takvog odnosa Vijeća ministara BiH, dovela je Sindikat UINO u situaciju da poduzme sve potrebne korake vezano za ulazak u štrajk, odnosno:

 • donesena je Odluka o imenovanju štrajkačkog odbora, broj: 20/1-03/21 od 31.03.2021.godine, a
 • Skupština Sindikata UINO je, na sjednici održanoj dana 22.04.2021.godine donijela odluku o stupanju u štrajk.

Sporna pitanja, upućena Vijeću ministara BiH, kao našem poslodavcu, bila su:

 1. Vraćanje osnovice za obračun plaća zaposlenih u UINO na iznos 498,10 KM iz 2012.godine, uz napomenu da Sindikat pokazuje ogromno razumijevanje na trenutne okolnosti i zbog pojave korona virusa ne traži vraćanje osnovice na 535,00 KM koliko je iznosila 2008. godine, a što se očekuje u narednim godinama.
 2. Ispravka diskriminirajuće Odluke Vijeća ministara BiH o načinu i postupku ostvarivanja prava zaposlenih u institucijama Bosne i Hercegovine na troškove smještaja, naknadu za odvojeni život i naknadu za privremeno raspoređivanje (“Službeni glasnik BiH”, br. 42/12, 78/12, 51/13 i 68/18). Postojećom Odlukom Vijeće ministara omogućilo je ostvarivanje ovih prava isključivo rukovodećim kadrovima Uprave za indirektno-neizravno oporezivanje, dok je ostale zaposlene diskriminirala i uskratila im ova prava (član 9. i 10. Odluke).
 3. HITNA izrada novog Zakona o plaćama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine, („Službeni glasnik BiH”, br. 50/08, 35/09, 75/09, 32/12, 42/12, 50/12, 32/13, 87/13, 75/15, 88/15, 16/16, 94/16, 72/17, 25/18 i 32/20), gdje bi se:
  • izdvojili zaposleni u Upravi za indirektno-neizravno oporezivanje od ostalih zaposlenika u institucijama Bosne i Hercegovine, zbog specifičnosti u radu,
  • revidirali koeficijenti i platni razredi zaposlenih u UINO, pri čemu bi bilo neophodno utvrditi realne koeficijente za iste.
 4. Otpočinjanje postupka KOLEKTIVNOG PREGOVARANJA (uz napomenu da smo jedina zemlja u okruženju koja na državnoj razini nema Kolektivni ugovor), čime bi se riješili svi problemi zaposlenih u UINO i ostalih institucija BiH.

Istim aktom, sukladno članku 9. Zakona o štrajku i članku 7. Pravilnika o organiziranju štrajka u UINO, pozvali smo ih i predložili sporazumno, mirno rješavanje navedenih spornih pitanja, uz pismeno očitovanje po predmetnom, na što se isti nisu očitovali, uslijed čega će Štrajkački odbor dalje postupati, koristeći se legalnim metodama u okviru propisanog Zakona i ostalih provedbenih akata.

Štrajkački odbor Sindikata UINO održao je svoj 1. radni sastanak u Sarajevu, dana 09.07.2021. godine. Na istom su zauzeti stavovi vezano za poduzimanje daljnjih aktivnosti oko ulaska zaposlenih UINO u štrajk, pri čemu je, sukladno članku 9. i 10. Zakona o štrajku:

 • imenovano Vijeće za mirno rješavanje spora i
 • dogovorena izrada Prijedloga za mirno rješavanje spora, uz konzultacije sa odvjetničkim uredom.

Ujedno ukazujemo da nas u cjelokupnom procesu prati odvjetnički ured, te da smo od istog dobili pismeni stav i mišljenje, kojim potvrđuju da je Sindikat u svim dosadašnjim radnjama postupio ispravno, sukladno Zakonu  o štrajku, Pravilniku o organiziranju štrajka u UINO, a uzimajući u obzir i propisanu Odluku o minimalnim procesima rada u UINO za vrijeme trajanja štrajka („Sl.Glasnik BiH“, br. 10/20).

Sadržaj je za registrovane članove web stranice! Ako ste postojeći korisnik, molimo Vas da se prijavite! Ukoliko niste registrovani, molimo da izvršite registraciju!

This entry was posted in Aktuelnosti. Bookmark the permalink.